Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

1. Các chuyên ngành tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo

– Thạc sĩ Biến đổi khí hậu:                           25 chỉ tiêu

– Thạc sĩ Khoa học bền vững:                      25 chỉ tiêu

– Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị:             30 chỉ tiêu

Cả ba chương trình trên có thời gian đào tạo là 02 năm.

2. Đối tượng và điều kiện dự thi

2.1.  Đối với chương trình thạc sĩ Biến đổi khí hậu và thạc sĩ Khoa học bền vững

2.1.1. Về văn bằng, thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy tất cả các ngành.

– Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy tất cả các ngành loại khá trở lên.

– Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy dưới loại khá thuộc các ngành liên quan tới môi trường, địa lí, địa chất, địa chính, khí tượng, thủy văn, hải dương học, khoa học trái đất, luật, kinh tế, xã hội học, quản lí tài nguyên và môi trường…

2.1.2. Về thâm niên công tác:

– Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên được dự thi từ ngay sau khi tốt nghiệp không cần thâm niên công tác.

– Những người có bằng đại học chính quy dưới loại khá hoặc bằng đại học không chính quy phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác tính từ khi tốt nghiệp đại học.

2.2. Đối với chương trình thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

2.2.1. Về văn bằng, thí sinh cần đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành/nhóm ngành phù hợp với chuyên ngành Quản lí phát triển đô thị, không cần bổ túc kiến thức (xem Phụ lục 1 kèm theo).

– Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành/nhóm ngành khác và đã có chứng nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức với 7 học phần (xem Phụ lục 2 và 3 kèm theo). Việc bổ sung kiến thức sẽ được tư vấn tới thí sinh khi nhận được thông tin đăng kí dự thi.

2.2.2. Về thâm niên công tác:

Người dự thi thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị không yêu cầu thâm niên công tác.

* Chú ý: Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT.

3. Môn thi tuyển sinh

– Môn thi Cơ bản:       Bài thi Đánh giá năng lực

– Môn thi Cơ sở:

+ Đối với hai chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững, môn thi cơ sở là

Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

+ Đối với chuyên ngành Quản lí phát triển đô thị, môn thi cơ sở là

Lịch sử phát triển đô thị

– Môn thi Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

 4. Thời gian thi tuyển

Năm 2019, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức hai đợt tuyển sinh như sau:

* Đợt 1: thi tuyển vào thứ Bảy, Chủ nhật các ngày 20 và 21/04/2019

* Đợt 2: thi tuyển vào thứ Bảy, Chủ nhật các ngày 14 và 15/09/2019

Lịch thi chi tiết:

Đợt 1

STT Công việc Thời gian Địa điểm
1 Tập trung

Thi môn Cơ bản

Từ 06h45’ đến 11h00’

sáng thứ Bảy, ngày 20/04/2019

 

Tầng 2, Nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, số 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2 Thi môn Cơ sở Từ 13h30’ đến 17h00’

chiều thứ Bảy, ngày 20/04/2019

3 Thi môn Ngoại ngữ Từ 07h00’ đến 09h30’

sáng Chủ nhật, ngày 21/04/2019

Đợt 2

STT Công việc Thời gian Địa điểm
1 Tập trung

Thi môn Cơ bản

Từ 06h45’ đến 11h00’

sáng thứ Bảy, ngày 14/09/2019

 

Tầng 2, Nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, số 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2 Thi môn Cơ sở Từ 13h30’ đến 17h00’

chiều thứ Bảy, ngày 14/09/2019

3 Thi môn Ngoại ngữ Từ 07h00’ đến 09h30’

sáng Chủ nhật, ngày 15/09/2019

 

  1. Lệ phí đăng kí và dự thi

– Đăng kí dự thi:          60.000 đồng/thí sinh.

– Lệ phí dự thi:             360.000 đồng/thí sinh dự thi cả 03 môn;

310.000 đồng/thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh.

Tổng cộng:

+ 420.000 đồng/thí sinh dự thi cả 3 môn;

+ 370.000 đồng/thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh.

Thí sinh đăng ký dự thị trực tuyến tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn.

Để biết thêm chi tiết thí sinh vui lòng xem tại đây).