Sinh viên quốc tế Khoa Các khoa học liên ngành tham quan, khảo sát tại Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực tiếng Việt và trải nghiệm văn hóa Việt là những mục tiêu mà đoàn sinh viên quốc tế Khoa Các khoa học liên ngành đặt ra cho chuyến tham quan, trải nghiệm tại Hạ Long trong 3 ngày vừa q...

By Minh Thảo | CT Việt Nam học và tiếng Việt cho sinh viên quốc tế

Đón sinh viên quốc tế từ Đại học Vịnh Bắc Bộ

Nằm trong kế hoạch đào tạo chương trình Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên quốc tế, ngày 20/9/2023, VNU-SIS tiếp tục đón đoàn 65 sinh viên từ Học viện Giáo dục Quốc tế và Ngoại ngữ, Đại học Vịnh...

By Minh Thảo | CT Việt Nam học và tiếng Việt cho sinh viên quốc tế

Đón sinh viên quốc tế từ Đại học Sư phạm Vân Nam và Học viện Bách Sắc

Ngày 5/9/2023 - VNU-SIS khởi động chương trình Định hướng đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên quốc tế đến từ Đại học Sư phạm Vân Nam và Học viện Bách Sắc. Chương trình định hướng đào tạo ng...

By Minh Thảo | CT Việt Nam học và tiếng Việt cho sinh viên quốc tế

Chương trình đào tạo trực tuyến ngắn hạn bằng tiếng Anh

THÔNG BÁO Tuyển sinh Chương trình đào tạo ngắn hạn bằng tiếng Anh “Hiểu biết Việt Nam từ tiếp cận liên ngành” (Registration Announcement Of the Short-term online training program in English “Understanding Vietnam from Interdiscipl...

By Trần Việt Tùng | CT Việt Nam học và tiếng Việt cho sinh viên quốc tế