Học ngành Thiết kế sáng tạo - tiếp cận liên ngành sáng tạo - công nghệ - kinh doanh và đồng hành với doanh nghiệp

Thiết kế là một phạm trù sáng tạo. Thiết kế không bị giới hạn bởi đối tượng, cách thức và công cụ thiết kế, mà nó là một nghệ thuật. Nghệ thuật thiết kế để có thể đi vào được cuộc sống không chỉ là nghệ th...

By Minh Thảo | Thiết kế sáng tạo

Tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản lí giải trí và sự kiện

Mã Khoa: QHK | Mã ngành: 7349002 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://bit.ly/dodaihoc2023 XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÍ GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN TẠI ĐÂY Tham khảo các CTĐT ĐẠI HỌC CHÍNH QU...

By SISSVNU | Quản lí giải trí và sự kiện

Tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Mã Khoa: QHK | Mã ngành: 7900204 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://bit.ly/dodaihoc2023 XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG Tham khảo các CTĐT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY k...

By SISSVNU | Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Phiêu lưu cùng ngành Di sản của Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Khoa Các khoa học liên ngành là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay đào tạo bài bản, chuyên sâu về ngành Di sản với đủ cả 3 bậc: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. 2. Khoa là thành viên của...

By SISSVNU | Quản trị tài nguyên di sản