5 ngành hot Đại học Quốc gia Hà Nội

Chọn đúng lĩnh vực – nhóm ngành nghề phù hợp với sở thích sẽ giúp bạn thành công trong tương lai. Bài viết cung cấp chi tiết 5 chương trình đào tạo (CTĐT) độc đáo nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội với c&aa...

By Minh Thảo | Tin tuyển sinh Đại học

Đề án tuyển sinh đại học chính quy 2022

  Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm vào Khoa Các khoa học liên ngành thực hiện 2 thao tác sau: 1. Đăng ký xét tuyển sớm tại link: https://bit.ly/dangkyxettuyensomDH 2. Tải phiếu đăng ký và ho&a...

By SISSVNU | Tin tuyển sinh Đại học

Tuyển sinh ĐH 2020 - Hướng dẫn đăng ký dự thi HSA - Đánh giá năng lực học sinh THPT

Thí sinh đăng ký tại cổng thông tin Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại khaothi.vnu.edu.vn hoặc cet.vnu.edu.vn. Hiện tại, khaothi.vnu.edu.vn có phiên bản cho máy tính,  điện thoại thông minh...

By SISSVNU | Tin tuyển sinh Đại học

VNU-SIS VÀ USSH HUS ĐỊNH HƯỚNG CHỌN NGÀNH, NGHỀ PHÙ HỢP, DỰ BÁO ĐIỂM CHUẨN

10h30 NGÀY 12/8 - LIVESTREAM ĐỊNH HƯỚNG CHỌN NGÀNH, NGHỀ PHÙ HỢP, DỰ BÁO ĐIỂM CHUẨN CÁC NGÀNH VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Toạ đàm trực tuyến Tư vấn xét tuyển đại học chính quy năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức, chương trì...

By SISSVNU | Tin tuyển sinh Đại học