Tuyển sinh Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  TẢI MẪU PHIẾU DỰ TUYỂN VÀ NỘP TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY MÔN THI Xét tuyển thẳng (dựa trên hồ sơ của thí sinh): đối với thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy l...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Biến đổi khí hậu là lĩnh vực học thuật có tính liên ngành cao, nội dung hàm chứa kiến thức tổng hợp của nhiều ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau lần đầu tiên được tổ chức đào tạo bậc thạc sĩ ở Việt Nam. Chương trình...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU) - XEM TẠI ĐÂY   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ B...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

CHÚNG MÌNH HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ký sự chuyến đi THỰC ĐỊA LIÊN NGÀNH lớp BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Chia sẻ từ Học viên Lương Thị Hải Luyến - BĐKH QH2021 Năm nay bạn bè và đồng nghiệp cứ thấy mình ôm sách lại hỏi: “U40 rồi, học gì mà học lắm thế?&rdqu...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu