CHÚNG MÌNH HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ký sự chuyến đi THỰC ĐỊA LIÊN NGÀNH lớp BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Chia sẻ từ Học viên Lương Thị Hải Luyến - BĐKH QH2021 Năm nay bạn bè và đồng nghiệp cứ thấy mình ôm sách lại hỏi: “U40 rồi, học gì mà học lắm thế?&rdqu...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Biến đổi khí hậu là lĩnh vực học thuật có tính liên ngành cao, nội dung hàm chứa kiến thức tổng hợp của nhiều ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau lần đầu tiên được tổ chức đào tạo bậc thạc sĩ ở Việt Nam. Chương trình...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU) - XEM TẠI ĐÂY QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KH...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

Học viên lớp thạc sĩ Biến đổi khí hậu khóa 1 tham dự khóa đào tạo ngắn “Tăng cường khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu” tại Tokyo, Nhật Bản

Học viên lớp thạc sĩ Biến đổi khí hậu khóa 1 tham dự khóa đào tạo ngắn “Tăng cường khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu” tại Tokyo, Nhật Bản Từ ngày 20/2 đến ngày 23/3/2012, hai học viên của lớp thạc sĩ Biến đổi kh&iacut...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu