Lễ trao học bổng Posco, năm học 2023-2024

Ngày 10/11/2023, ĐHQGHN phối hợp với Quỹ học bổng Posco TJ Park và Tập đoàn Posco Vietnam tổ chức “Lễ trao trao học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023-2024” cho 10 sinh viên của ĐHQGHN có thành tích xuất sắc trong học tập và r&...

By Minh Thảo | Học bổng cho sinh viên

Sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 1, năm học 2023-2024

Theo Quyết định Số: 3151 /ĐHQGHN-CT&CTHSSV V/v kết quả học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 1, năm học 2023 - 2024.   Khoa Các khoa học liên ngành thông báo sinh viên Nguyễn Kiều Trang (QH20022) - ngành Quản lí phát triển đ...

By Minh Thảo | Học bổng cho sinh viên

Lễ trao học bổng Pony Chung, năm học 2023-2024

Ngày 06/11/2023, tại Khách sạn Marriott đã diễn ra Lễ trao học bổng Pony Chung năm học 2023-2024 cho 35 sinh viên xuất sắc thuộc các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN (theo Quyết định Số: 3786/QĐ-ĐHQGHN) và gặp mặt cựu sinh viên Quỹ học bổng Pony Chung l...

By Minh Thảo | Học bổng cho sinh viên

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 11 năm 2023

Khoa Các khoa học liên ngành thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:   Tên học viên Đề tài CBHD Chuyên ngành Ngày BV Giờ BV Địa điểm Đặng Hoàng Hà X...

By Minh Thảo | Lịch bảo vệ