Art talk: Mỹ thuật và Nghệ thuật Ứng dụng thời Pháp thuộc ở Việt Nam - Nhìn từ Kiến trúc, Thời trang, Nội thất, Nhiếp ảnh

Cập nhật lúc 2023-12-25 17:00:00

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến tham dự tọa đàm của bộ môn Công nghiệp văn hóa và sáng tạo - Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lịch sử nghệ thuật nói chung và lịch sử nghệ thuật thị giác nói riêng ở Việt Nam thực sự bắt đầu từ thời Pháp thuộc. Giáo dục nghệ thuật thị giác trên bình diện phổ thông và chuyên nghiệp đã được người Pháp thiết kế trong chương trình giáo dục công. Xét từ giáo dục đại chúng cho tới giáo dục tinh hoa, nền giáo dục thời thuộc địa để lại cho chúng ta những bài học lịch sử những thành tựu to lớn. Giáo dục nghệ thuật thị giác trở thành nội dung quan trọng của giáo dục nghệ thuật. trong những năm gần đây tìm hiểu nền giáo dục thời thuộc địa đạt được nhiều thành tựu.


Hướng tới 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, 1924 – 2024, chắc chắn sẽ có nhiều cuốn sách, hội thảo, tọa đàm khoa học về ngôi trường nghệ thuật danh giá bậc nhất vùng Viễn Đông. Đặt Trường Mỹ thuật Đông Dương trong tiến trình giáo dục nghệ thuật thị giác thời thuộc địa, khảo cứu qua hệ thống nghị định, báo cáo và tư liệu báo chí sẽ cho chúng ta những cái nhìn cụ thể và toàn diện hơn. Tìm hiểu lịch sử mỹ thuật thời Đông Dương không thể không lưu ý tới mảng giáo dục về kiến trúc, tới mối quan hệ mật thiết giữa mỹ thuật, nghệ thuật ứng dụng và kiến trúc, bởi lẽ vào nửa đầu thế kỷ XX, ba bộ môn này luôn gắn kết chặt chẽ với nhau và là những cột trụ chính của Trường Mỹ thuật Đông Dương, là ngọn cờ tiên phong trong cuộc cách mạng về thẩm mỹ ở nước ta, làm thay đổi lối sống của đông đảo người dân theo hướng văn minh, hiện đại mà không đánh mất truyền thống.


Nhân dịp triển lãm Dòng chảy kết nối, TS.KTS Lê Phước Anh, ThS.HS Nguyễn Thế Sơn, TS.HS. Trần Yên Thế là 3 trong số 20 tác giả tham gia cuốn sách Mỹ thuật và Nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX - Nhìn từ góc độ giáo dục nghệ thuật sẽ cùng một số vị khách mời sẽ tham gia thảo luận về ba vấn đề chính yếu là Kiến trúc, Nghệ thuật Ứng dụng và Nhiếp ảnh thời Pháp thuộc.

Thời gian: 09:00 ngày thứ năm, 28 tháng 12 năm 2023.
Địa điểm: Phòng 708 nhà C1T, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Diễn giả: 

  • KTS - TS. Lê Phước Anh
  • Họa sĩ - TS. Trần Hậu Yên Thế
  • Họa sĩ - Nhiếp ảnh gia – Giám tuyển độc lập - ThS. Nguyễn Thế Sơn

Cùng các khách mời:

  • Hoạ sĩ, dịch giả Trịnh Lữ
  • TS. Vũ Thị Minh Hương
  • KTS. Trần Huy Ánh
  • TS. Phạm Long

Liên hệ: Ms.Hồng Nhung (chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển - Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội) - SĐT: 0987637129 | Email: nhungpth@vnu.edu.vn

 

CÁC TIN KHÁC