Lễ trao học bổng Posco, năm học 2023-2024

Ngày 10/11/2023, ĐHQGHN phối hợp với Quỹ học bổng Posco TJ Park và Tập đoàn Posco Vietnam tổ chức “Lễ trao trao học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023-2024” cho 10 sinh viên của ĐHQGHN có thành tích xuất sắc trong học tập và r&...

By Minh Thảo | Học bổng cho sinh viên

Sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 1, năm học 2023-2024

Theo Quyết định Số: 3151 /ĐHQGHN-CT&CTHSSV V/v kết quả học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 1, năm học 2023 - 2024.   Khoa Các khoa học liên ngành thông báo sinh viên Nguyễn Kiều Trang (QH20022) - ngành Quản lí phát triển đ...

By Minh Thảo | Học bổng cho sinh viên

Lễ trao học bổng Pony Chung, năm học 2023-2024

Ngày 06/11/2023, tại Khách sạn Marriott đã diễn ra Lễ trao học bổng Pony Chung năm học 2023-2024 cho 35 sinh viên xuất sắc thuộc các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN (theo Quyết định Số: 3786/QĐ-ĐHQGHN) và gặp mặt cựu sinh viên Quỹ học bổng Pony Chung l...

By Minh Thảo | Học bổng cho sinh viên

Lễ trao học bổng ADF Hàn Quốc, năm học 2023-2024

Sáng nay 2/11/2023, tại Đại học Quốc gia Hà Nội - 144 Xuân Thủy đã diễn ra "Lễ trao học bổng ADF, Hàn Quốc" năm học 2023-2024. Khoa Các khoa học liên ngành vinh dự có 2 sinh viên được nhận học bổng: SV Nguyễn...

By Minh Thảo | Học bổng cho sinh viên