Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - XEM TẠI ĐÂY Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh. Sự mở rộng đô thị v&ag...

By SISSVNU | Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  TẢI MẪU PHIẾU DỰ TUYỂN VÀ NỘP TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN Xét tuyển thẳng (dựa trên hồ sơ của thí sinh): đối với thí s...

By SISSVNU | Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

Đô thị Việt Nam những thách thức trong quá trình phát triển

Ngày 14/06, Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội  đã tổ chức Lễ ra mắt Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị.  Tại buổi lễ ra mắt chương trình, PGS.TS Nguyễn Thị Hồ...

By SISSVNU | Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

Quản lý đô thị hiệu quả: Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Hiện trạng phát triển Hiện nay, tại phần lớn các nước phát triển, do quá trình công nghiệp hóa diễn ra sớm nên quá trình đô thị hóa cũng bắt đầu sớm. Đặc trưng cho quá trình đô thị h&oac...

By SISSVNU | Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị