ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023

Căn cứ Thông báo số 139/TB-KHLN ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành về việc ban hành Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2023; Căn cứ Công văn số 3253/ĐHQGHN-ĐT ngày 31 th&...

By Minh Thảo | Thông báo

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐỢT II NĂM 2023

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Biến đổi khí hậu, Di sản học, Khoa họ...

By Minh Thảo | Thông báo

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ ĐỢT II NĂM 2023

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ ĐỢT II NĂM 2023 Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mở “LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC” cho những người dự thi tuyển sinh đ&ag...

By Trần Việt Tùng | Thông báo

Thông báo điểm xét tuyển tuyển sinh thạc sĩ đợt 1/2023

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm xét tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1/2023 như sau:

By Minh Thảo | Thông báo