[VTV1] Đào tạo đại học bám sát nhu cầu thị trường lao động

Sinh viên ra trường làm không đúng ngành nghề được đào tạo, những gì họ được học chưa đủ để giải quyết nhiều vấn đề cụ thể. Trong khi đó nhu cầu của thị trường lao động ngày càng cao. Giải trí là nghề có sức...

By SISSVNU | Báo chí nói gì về VNU-SIS

Gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh và bền vững

Phát triển đô thị đi kèm với quản trị đô thị nói chung và đô thị thông minh, bền vững nói riêng đang là một xu thế của nhiều quốc gia trên thế giới. Xu thế đó đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, được...

By Minh Thảo | Báo chí nói gì về VNU-SIS

Trang tin Đào tạo bán hàng: Lựa chọn học Quản trị thương hiệu hay Quản trị tài nguyên di sản

https://daotaobanhang.edu.vn/lua-chon-hoc-cu-nhan-quan-tri-thuong-hieu-hay-cu-nhan-quan-tri-tai-nguyen-di-san

By SISSVNU | Báo chí nói gì về VNU-SIS

Học ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững

NDO - Quản trị đô thị thông minh và bền vững là ngành học vừa được thêm một đơn vị mở mới và tuyển sinh từ năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn về nhân lực trong lĩnh quản lý đô thị.  Sinh viên học...

By Trần Việt Tùng | Báo chí nói gì về VNU-SIS