Chương trình đào tạo ngành Quản lí giải trí và sự kiện điều chỉnh 2023

Cập nhật lúc 2024-04-02 17:00:00

Tên văn bằng:

  • Tiếng Việt: Cử nhân Quản lí giải trí và sự kiện
  • Tiếng Anh: Bachelor in Leisure and Event Management 

Đơn vị đào tạo: Khoa Các khoa học liên ngành

Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông | Phòng 402, nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hotline: 098 129 0448 | Email: tuyensinhliennganh@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhvnusis

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN - XEM TẠI ĐÂY

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÍ GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN

1. Mục tiêu chung

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, năng động, sáng tạo, có khả năng tác nghiệp trong thực tiễn quản lí giải trí và sự kiện; có khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa và khả năng hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Cung cấp nguồn nhân lực làm việc về giải trí và sự kiện có:

  1. Tư duy tổng thể và tiếp cận liên ngành trong các chủ đề liên quan đến giải trí và sự kiện
  2. Khả năng phối hợp các kiến thức về quản trị, marketing, truyền thông, kinh doanh trong việc quản lí và điều hành các hoạt động giải trí và sự kiện;
  3. Khả năng sử dụng hợp lý các nền tảng, công nghệ, phương pháp, công cụ trong quản lí và điều hành các hoạt động giải trí và sự kiện;
  4. Khả năng kết nối và huy động sự tham gia của các bên liên quan và khả năng phát triển, thực thi các ý tưởng mang tính sáng tạo, khởi nghiệp liên quan đến giải trí và sự kiện;
  5. Có đạo đức và trách nhiệm xã hội trong quản lí và điều hành các hoạt động giải trí và sự kiện.

3. Thông tin tuyển sinh 

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh tại đây: https://sis.vnu.edu.vn/categories/tuyen-sinh/cu-nhan-quan-li-giai-tri-va-su-kien

CÁC TIN KHÁC