Tọa đàm: Các di sản thế giới trên Wikipedia: Hoạt động xã hội về di sản văn hóa trong bối cảnh chủ thể bị hạn chế

Cập nhật lúc 2024-03-18 17:00:00

Các di sản thế giới được UNESCO công nhận là những địa danh có tầm quan trọng vượt bậc và thường là những nguồn thông tin chủ đạo ảnh hưởng tới cách con người ngày nay tương tác với lịch sử. Quy trình ghi danh vào danh sách của UNESCO rất phức tạp và thường xung đột với các chính sách về chính trị và thương mại. Nhưng những xung đột này liệu có được công chúng biết đến hay không? Các trang Wikipedia về các địa danh này cung cấp những dữ liệu độc đáo giúp độc giả hiểu rõ hơn về các xung đột trong di sản. Wikipedia, với hệ sinh thái máy học và cơ chế chỉnh sửa, đã định hình cách xây dựng kiến thức về di sản văn hóa cũng như cách đàm phán và thương thảo trong các xung đột xoay quanh chúng.

Trong tọa đàm này, chúng tôi nghiên cứu các khía cạnh xây dựng, tiêu thụ, phân bổ không gian và thời gian trên các bài viết tại Wikipedia về các địa danh Di sản Văn hoá Thế giới. Chúng tôi thấy rằng Wikipedia mang tới một cách tiếp cận độc đáo để tìm hiểu cách mọi người trải nghiệm và liên hệ với quá khứ trong hiện tại. Dù cho chủ thể của độc giả gặp nhiều hạn chế, nhưng vẫn tồn tại những thông tin nổi bật, phía sau hậu trường của các hoạt động về di sản văn hóa. Các tác động từ nhà nước, bạo loạn và phá hoại, các cuộc thương thảo, v.v. trong quá trình ghi danh Di sản Thế giới tuy hiện hữu, nhưng hiếm khi xuất hiện trên các bài viết về Di sản Thế giới của Wikipedia. Thay vào đó, các vấn đề siêu cục bộ và quy trình ghi danh chiếm phần lớn thời lượng các trao đổi trên Wikipedia.
Chúng tôi mô tả cách nghiên cứu này, dựa trên Dữ liệu lớn và các phương pháp khoa học dữ liệu, góp phần vào nghiên cứu di sản kỹ thuật số và cũng cho thấy những hạn chế của nó.

  • Diễn giả: GS. Ben Marwick (Bộ môn Nhân học, Đại học Washington, Seattle, Hoa Kỳ)
  • Các diễn giả khác:
    • GS.TS Nguyễn Thị Hiền (Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, VNU-SIS)
    • PGS.TS Phạm Quỳnh Phương (Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, VNU-SIS)

Kính mời quý vị tham dự tọa đàm lúc 14h00 ngày thứ sáu, 22/3/2024 tại Phòng 403, nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Hà Nội.

CÁC TIN KHÁC