Chương trình đào tạo ngành Quản trị thương hiệu điều chỉnh 2023

Cập nhật lúc 2024-04-02 17:00:00

Tên văn bằng:

  • Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị thương hiệu
  • Tiếng Anh: Bachelor in Branding Management

Đơn vị đào tạo: Khoa Các khoa học liên ngành

Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHK     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7349001

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông | Phòng 402, nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hotline: 098 129 0448 | Email: tuyensinhliennganh@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhvnusis

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔN HỌC NGÀNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - XEM TẠI ĐÂY

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

1. Triết lí của chương trình đào tạo
Quản trị thương hiệu là phạm trù đòi hỏi sự tích hợp và kết nối cao trong nội tại và môi trường ngoại cảnh của mỗi doanh nghiệp, tổ chức. Quản trị thương hiệu là một chuyên ngành đòi hỏi tính liên ngành cao giữa marketing, truyền thông, quản trị, công nghệ và mĩ thuật. Theo đó, đào tạo về thương hiệu cần trang bị tiếp cận, tư duy và kiến thức liên ngành cho người học, cũng như tạo lập nên môi trường học tập tương tác, bám sát yêu cầu của thị trường lao động trong thực tiễn. Với quan điểm đó, chương trình đào tạo cử nhân về Quản trị thương hiệu được xây dựng với triết lí: Tiếp cận liên ngành và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quản trị thương hiệu trong bối cảnh toàn cầu hóa.

2. Mục tiêu chung

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh cao trong ngành thương hiệu, có năng lực tư duy và khả năng tác nghiệp trong thực tiễn với tiếp cận liên ngành, kiến thức và kĩ năng thực tế về xây dựng và phát triển thương hiệu, có khả năng ứng biến linh hoạt trong môi trường đa văn hóa và khả năng hội nhập quốc tế.

3. Thông tin tuyển sinh 

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh tại đây: https://sis.vnu.edu.vn/categories/tuyen-sinh/cu-nhan-quan-tri-thuong-hieu-bbm

CÁC TIN KHÁC