Đào tạo cán bộ liên ngành quản lý đô thị: Nhu cầu cấp thiết

Đào tạo cán bộ liên ngành quản lý đô thị: Nhu cầu cấp thiết Hiện nay, Việt Nam có gần 800 đô thị các loại, trong đó có hơn 100 đô thị lớn từ loại 4 đến đô thị đặc biệt. Trước tốc độ đô thị hóa ng&ag...

By SISSVNU | Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

Vai trò của di sản và cách tiếp cận mới trong đào tạo di sản học

Di sản có vai trò như thế nào đối với đời sống xã hội hiện nay? Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực di sản ngày nay cần phải tập trung vào cái gì? Những vấn đề này đang thu hút được sự chú ý của c&aacu...

By SISSVNU | Thạc sĩ Di sản học

Di sản học: Nhu cầu đời sống và hướng đi mới của khoa học liên ngành

Hình ảnh đương hiện của mỗi quốc gia được hình thành nên từ muôn vàn con sóng thời gian, một trong những con sóng lừng đó được lưu giữ trong ký ức của quốc gia đó chính là di sản. Dân tộc “cường k...

By SISSVNU | Thạc sĩ Di sản học

Giới hạn của năng lượng sạch

Nếu không cẩn thận, năng lượng tái tạo cũng có thể trở nên tàn phá thế giới như nhiên liệu hóa thạch. Gần đây câu chuyện về biến đổi khí hậu đã trở nên gay gắt. Được thúc đẩy bởi các cuộc đìn...

By SISSVNU | Thạc sĩ Khoa học bền vững