Khai giảng & Trao bằng Thạc sĩ 2020| Ra mắt chương trình Cử nhân