Quyết định số 1364/QĐ-KHLN về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc già Hà Nội về việc đổi tên Khoa Sau đại học thành Khoa Các khoa học liên ngành; Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/3/2017 của Gi&...

By Minh Thảo | Thông báo/biểu mẫu cho học viên

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 11 năm 2023

Khoa Các khoa học liên ngành thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:   Tên học viên Đề tài CBHD Chuyên ngành Ngày BV Giờ BV Địa điểm Đặng Hoàng Hà X...

By Minh Thảo | Thông báo/biểu mẫu cho học viên

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 10 và tháng 11 năm 2023

Khoa Các khoa học liên ngành gửi lại lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau: Địa điểm: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội   Tên học viên Đề tài CBHD Chuyên ngành Ngày BV Giờ BV...

By Minh Thảo | Thông báo/biểu mẫu cho học viên

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 10 năm 2023

Khoa Các khoa học liên ngành thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:   Địa điểm: Cơ sở Mỹ Đình của Khoa Các khoa học liên ngành, nhà F, ngõ 6 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, H&a...

By Minh Thảo | Thông báo/biểu mẫu cho học viên