Thực địa liên ngành môn Khảo cổ học tại Nhà Quốc hội và Hoàng thành Thăng Long

Với phương châm “Học đi đôi với hành”, chương trình đào tạo thạc sĩ có học phần "Thực địa liên ngành" giúp học viên có thể tiếp cận vấn đề một cách thực tế, áp dụng được kiến thức vào...

By Minh Thảo | Thạc sĩ Di sản học

Sadhu Sadhu – Lành thay tri thức di sản

Tết của người Khmer năm 2022, tôi lên đường đến ngôi chùa màu xanh lá cây - một ngôi chùa giản dị ở Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - thăm người bạn học là sư cả Hạnh. Tôi đã không chuẩn bị tinh thần cho những...

By SISSVNU | Thạc sĩ Di sản học

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ DI SẢN HỌC - XEM TẠI ĐÂY Chương trình thạc sĩ Di sản học của Khoa Các khoa học liên ngành là bước đột phá trong đào tạo về Di sản tại Việ...

By SISSVNU | Thạc sĩ Di sản học

Bảo tồn di sản trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh

Đô thị Thông minh” và “Bảo tồn di sản” “Đô thị Thông minh” là một thuật ngữ mới đang được nhắc đến nhiều nhất trong các diễn đàn về Kiến trúc và Đô thị thời gian gần đây. Rất nhiều tro...

By SISSVNU | Thạc sĩ Di sản học