Thực địa liên ngành môn Khảo cổ học tại Nhà Quốc hội và Hoàng thành Thăng Long

Với phương châm “Học đi đôi với hành”, chương trình đào tạo thạc sĩ có học phần "Thực địa liên ngành" giúp học viên có thể tiếp cận vấn đề một cách thực tế, áp dụng được kiến thức vào...

By Minh Thảo | Thạc sĩ Di sản học

CHÚNG MÌNH HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ký sự chuyến đi THỰC ĐỊA LIÊN NGÀNH lớp BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Chia sẻ từ Học viên Lương Thị Hải Luyến - BĐKH QH2021 Năm nay bạn bè và đồng nghiệp cứ thấy mình ôm sách lại hỏi: “U40 rồi, học gì mà học lắm thế?&rdqu...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

Sadhu Sadhu – Lành thay tri thức di sản

Tết của người Khmer năm 2022, tôi lên đường đến ngôi chùa màu xanh lá cây - một ngôi chùa giản dị ở Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - thăm người bạn học là sư cả Hạnh. Tôi đã không chuẩn bị tinh thần cho những...

By SISSVNU | Thạc sĩ Di sản học

Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Biến đổi khí hậu là lĩnh vực học thuật có tính liên ngành cao, nội dung hàm chứa kiến thức tổng hợp của nhiều ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau lần đầu tiên được tổ chức đào tạo bậc thạc sĩ ở Việt Nam. Chương trình...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu