SINH VIÊN NGÀNH DI SẢN THAM QUAN, HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU THỰC ĐỊA TẠI NHÀ QUỐC HỘI

Thực hiện kế hoạch đào tạo cho sinh viên khóa 1 của ngành Quản trị tài nguyên di sản tại học phần Kiến trúc cổ và đô thị cổ Việt Nam, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức buổi tham quan, học tập và nghiên cứ...

By SISSVNU | Quản trị tài nguyên di sản

Phiêu lưu cùng ngành Di sản của Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Khoa Các khoa học liên ngành là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay đào tạo bài bản, chuyên sâu về ngành Di sản với đủ cả 3 bậc: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. 2. Khoa là thành viên của...

By SISSVNU | Quản trị tài nguyên di sản

"Nghe, thấu hiểu và trải nghiệm"

Chương trình cử nhân Quản trị tài nguyên di sản và Thạc sĩ di sản học của Khoa Các khoa học liên ngành (SIS), ĐHQGHN với phương pháp "Nghe, Thấu hiểu và Thực hành/Trải nghiệm" giúp các em sinh viê...

By SISSVNU | Quản trị tài nguyên di sản

LIÊN NGÀNH PHIÊU LƯU KÝ - K1 THỰC TẾ TẠI BÁT TRÀNG

SINH VIÊN QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN THỰC HIỆN SỨ MỆNH GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN Tìm hiểu | Trải nghiệm | Kết nối | Phát triển là những "keyword" dành riêng cho sinh viên liên ng&ag...

By SISSVNU | Quản trị tài nguyên di sản