Chứng nhận công trình Nhà máy dệt may xanh ở Việt Nam theo bộ tiêu chí của Leed và Lotus (Phạm Thùy Linh, QH2022, Thạc sĩ Khoa học bền vững)

Tên học viên: Phạm Thùy Linh Lớp: QH2022 Chương trình đào tạo: Thạc sĩ Khoa học bền vững, Đơn vị đào tạo: Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội Nội dung tóm tắt: Một trong những xu hướng quan tr...

By Minh Thảo | Các công trình khoa học

Cơ sở dữ liệu học thuật

       Khoa Các khoa học liên ngành giới thiệu một sốcơ sở dữ liệu học thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, học viên và sinh viên.  CƠ SỞ DỮ LIỆU MIỄN PHÍ     &n...

By SISSVNU | Tài nguyên số

Danh mục luận văn cao học chuyên ngành Biến đổi khí hậu năm 2016

STT Tác giả Tên đề tài Người hướng dẫn     Năm 1 Nguyễn Văn Ân Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt hạ lưu hồ Đồng Mỏ, T. Vĩnh Phúc...

By SISSVNU | Luận văn, luận án

Danh mục luận văn cao học chuyên ngành Biến đổi khí hậu năm 2014

STT Tác giả Tên đề tài Người hướng dẫn   khoa học Năm 1 Nguyễn Thị Bích Ngọc Mối quan hệ giữa nhiệt độ đô thị và quá trình đô thị hoá, nhiệt độ đô thị và...

By SISSVNU | Luận văn, luận án