Sinh viên lớp Đô thị tham quan Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Thực hiện kế hoạch đào tạo cho sinh viên khóa I của ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững, ngày 8/4/2023, Khoa Các khoa học liên ngành đã tổ chức cho sinh viên tới tham quan, học tập và nghiên c...

By Minh Thảo | Quản trị đô thị thông minh và bền vững

5 lý do để Quản trị đô thị thông minh và bền vững trở thành ngành học tiêu điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam là quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh nên xu hướng về đô thị gắn với công nghệ 4.0 và phát triển bền vững đang trở thành tất yếu. Tuy nhiên, nguồn nhân lực để đáp ứng vấn đề về quản trị các khu đ&oc...

By SISSVNU | Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh và bền vững

Phát triển đô thị đi kèm với quản trị đô thị nói chung và đô thị thông minh, bền vững nói riêng đang là một xu thế của nhiều quốc gia trên thế giới. Xu thế đó đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, được...

By SISSVNU | Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Học Quản trị đô thị thông minh và bền vững làm việc ở đâu?

Nền kinh tế và dân số Việt Nam ngày càng phát triển. Bởi tốc độ đô thị hóa mạnh, nên nhu cầu phát triển đô thị, các tiện ích hiện đại & thông minh, bền vững càng hiển hiện rõ ở mỗi địa p...

By SISSVNU | Quản trị đô thị thông minh và bền vững