Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 10/2018

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 10/2018

Khoa Các khoa học liên ngành thông báo lịch bảo vệ luận văn tháng 10/2018 như sau:
Chuyên ngành Khoa học bền vững: 
 
1. Học viên Phạm Đức Thiềng

– Thời gian: Từ 13h00, thứ Hai ngày 29/10/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm “Thuyết học tập chuyển hoá” trong đào tạo nguồn nhân lực nhằm phát triển bền vững công ty nội thất NHK

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Mai Văn Hưng

2. Học viên Trần Vũ Diễm Huyền

– Thời gian: Từ 15h00, thứ Hai ngày 29/10//2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá tính bền vững của nghề trồng cam ở thị trấn Cao Phong, tỉnh Hoà Bình

– Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Thị Tuyết Thu

 
Chuyên ngành Biến đổi khí hậu:
 

1. Học viên Lê Thị Thu Miên

– Thời gian: Từ 14h30, thứ Ba ngày 30/10/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt  tại hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và đề xuất giải pháp giảm thiểu

– Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Phan Văn Tân

2. Học viên Nguyễn Thị Huệ

– Thời gian: Từ 16h30, thứ Ba ngày 30/10/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá trữ lượng carbon rừng tự nhiên phục hồi thuộc Công ty Lâm nghiệp Hương Sơn, Hà Tĩnh, cơ sở cho chi trả dịch vụ môi trường rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

– Cán bộ hướng dẫn: TS Vũ Thị Quế Anh