Việt Nam sẽ có đào tạo sau đại học về khoa học bền vững

Việt Nam sẽ có đào tạo sau đại học về khoa học bền vững

Tại Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về khoa học bền vững tại châu Á – ICSS-Asia 2011 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức từ 2-4/3 tại Hà Nội, giáo sư-tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Việt Nam sẽ có chương trình đào tạo sau đại học về khoa học bền vững.

GS.TSKH. Vũ Minh Giang, cho biết con người ngày càng sống trong sự bất an với những thiên tai, biến đổi khí hậu… kéo theo các vấn đề về sức khỏe, văn hóa xã hội… nên đây là thời điểm cần có hệ tri thức khoa học mới để nhận thức bản chất của bền vững, từ nguyên nhân tạo ra, tác nhân làm suy giảm, giải pháp củng cố, lý giải…

Khoa học bền vững ra đời với mục đích nghiên cứu quá trình phát triển với tất cả những gì liên quan đến thực trạng đó. Ngành học này rất cần cho các cán bộ đang làm quản lý trong hệ thống Nhà nước từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt là những người làm chiến lược, làm kế hoạch đầu tư.

Hiện nay, Việt Nam mới chỉ đào tạo chuyên gia theo hướng làm chuyên môn, chưa đào tạo các ngành dạy làm chính sách. Ngành khoa học này sẽ giúp trình độ hoạch định chính sách của họ tốt hơn nhiều vì khoa học bền vững sẽ giúp người ta hiểu khi làm chính sách cần hướng tới yêu cầu gì, điều kiện gì, nguyên tắc gì… 

Mã ngành đào tạo sau đại học Khoa học bền vững đang được triển khai xây dựng ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về khoa học bền vững tại châu Á quy tụ hơn 100 học giả hàng đầu thế giới về các lĩnh vực của khoa học bền vững. 

Đây là cơ hội để thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và rộng khắp với một loạt các chuyên gia hàng đầu thế giới về khoa học bền vững và nhóm chuyên gia xây dựng chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có dịp trao đổi thông tin với các chuyên gia hàng đầu để xây dựng chương trình đào tạo cập nhật và hợp lý hơn. 

Nhiều khả năng Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ mời chính những chuyên gia hàng đầu này tham gia xây dựng và giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội để chất lượng đào tạo sớm đạt chuẩn quốc tế. 

Giáo sư Vũ Minh Giang cho biết: “Ngay sau khi kết thúc hội thảo, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ triển khai chương trình đào tạo thạc sỹ về khoa học bền vững nhằm phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong tương lai, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục đào tạo ngành học này ở các cấp độ cao hơn, tổ chức nghiên cứu về khoa học bền vững với các đề tài, dự án tầm cỡ quốc gia”.

Vietnam+