TCBC: Hội thảo “Yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh”

TCBC: Hội thảo “Yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh”

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, trực thuộc trung ương trước năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Bắc Ninh cần đặt ra những bước đi phù hợp, mang tính hệ thống, bao trùm tất cả các khía cạnh của phát triển đô thị. Tuy nhiên, việc quản lí phát triển đô thị Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng đang được thực hiện theo hướng đơn ngành, chủ yếu là thông qua hệ thống văn bản của các bộ ngành cụ thể mà ít có sự liên thông, tích hợp lẫn nhau. Làm thế nào để có thể phát triển đô thị Bắc Ninh một cách bền vững, hài hòa và đồng bộ đang là một vấn đề cần được quan tâm hiện nay. Muốn làm được điều đó, Bắc Ninh cần nguồn nhân lực chất lượng cao với tư duy và cách tiếp cận liên ngành, có khả năng điều hành và quản lí sự phát triển đô thị một cách hệ thống, đồng bộ.

Hội thảo “Yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh” được tổ chức dựa trên Sáng kiến của Hội xây dựng Bắc Ninh và được 3 đơn vị đồng tham gia tổ chức là Sở xây dựng Bắc Ninh, Hội xây dựng Bắc Ninh và Khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo kì vọng sẽ mang đến cái nhìn tổng thể và liên ngành về các vấn đề nảy sinh trong thực tế quản lí sự phát triển đô thị hiện nay ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, đặc biệt đưa ra các giải pháp cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho quá trình đô thị hóa của tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, Bắc Ninh có thể từng bước tiếp cận để trở thành đô thị hiện đại – thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.

Với những tham luận của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lí phát triển đô thị, Hội thảo sẽ được chia thành 02 phiên: (1) Báo cáo chuyên gia – Quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh và cách tiếp cận tư duy liên ngành; (2) Tọa đàm – Thực trạng và giải pháp.

Các báo cáo trong Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính sau:

a) Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với tư duy và cách tiếp cận liên ngành trong quản lí phát triển đô thị.

b) Tư duy liên ngành và hệ thống về quản lí phát triển đô thị trong bối cảnh đô thị hóa nhanh ở Bắc Ninh

c) Đào tạo đội ngũ cán bộ có kiến thức khoa học liên ngành là đòi hỏi tất yếu trong quá trình đô thị hóa ở Bắc Ninh

d) Quản lí phát triển đô thị Bắc Ninh trong bối cảnh Luật Quy hoạch mới

Sau các báo cáo của các chuyên gia, Hội thảo sẽ bước vào phiên tọa đàm, thảo luận về các giải pháp quản lí phát triển đô thị trong bối cảnh mới; yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao với tư duy và cách tiếp cận liên ngành cho quản lí phát triển đô thị; định hướng phát triển và đầu tư cho các nhà đầu tư hạ tầng và đô thị tại tỉnh Bắc Ninh.

Hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 10/01/2019 tại Hội trường Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, số 25 đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh.

MỌI THÔNG TIN THÊM VUI LÒNG LIÊN HỆ

Ms. Nguyễn Thu Thủy

Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác phát triển – Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN

Email: nguyenthuthuydt@yahoo.com

Số điện thoại: 0912122054

Địa chỉ: Phòng 504, nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.