Seminar nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Seminar nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Trong nỗ lực xây dựng môi trường học thuật liên ngành, Khoa các Khoa học liên ngành tổ chức Seminar khoa học với kỳ vọng tạo ra không gian để chia sẻ kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu và tạo lập các nhóm nghiên cứu.

Để tiếp nối thành công của 2 Seminar  khoa học trước do TS Lưu Quang Hưng ở Úc và TS Nguyễn Văn Hiệp ở Viện Vật lý Địa Cầu, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam trình bày với hai chủ đề phân tích nước biển dâng và tính chưa chắc chắn trong các kịch bản BĐKH. Khoa các Khoa học liên ngành tổ chức buổi Seminar khoa học lần thứ 3 với thông tin cụ thể như sau:
Thời gian dự kiến tổ chức: 9h00, sáng Thứ 3,Ngày 30/10/2018
Địa điểm: P403, Nhà G7 Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Nội dung:  Nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu (chia sẻ về các cuốn sách của PGS.TS Nguyễn Văn Viết và thảo luận về chủ đề của hội thảo).
Diễn giả: PGS.TS Nguyễn Văn Viết. 
Trong thời gian qua,  Diễn giả đã công bố ra 3 cuốn sách: 
(1) Khai thác tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam
(2) Ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp Việt Nam
(3) Biến đổi khí hậu và nông nghiệp Việt Nam: Tác động – Thích ứng – Giảm nhẹ và Chính sách
Đối tượng tham gia: Các giảng viên, học viên, cán bộ quan tâm đến chủ đề của Seminar.
(Đăng kí tham gia trên fanpage tại đây)