Mô hình khu công nghiệp sinh thái: tiêu chí xây dựng và khả năng ứng dụng đối với Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2

Mô hình khu công nghiệp sinh thái: tiêu chí xây dựng và khả năng ứng dụng đối với Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2

Trong những năm gần đây, các khu công nghiệp (KCN) Việt Nam nói chung và KCN Biên Hòa 1 và 2 nói riêng đã phát triển nhanh chóng, nâng cao trình độ công nghệ, kích thích sự phát triển của mọi ngành kinh tế, tăng thu nhập quốc dân, đóng góp đắc lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cũng giống như các KCN khác ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay, song song với những lợi ích kinh tế, hoạt động của các KCN Biên Hòa không tránh khỏi gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường. Không cần phải đo đạc, khảo sát thêm nữa, những người làm công tác môi trường cũng đã có quá nhiều dẫn chứng về các tác động tiêu cực do KCN gây ra. Tuy nhiên, nếu xem xét các hoạt động hiện tại của các nhà máy trong KCN dưới một góc độ khác (phân tích những mặt tích cực để đề xuất biện pháp phát huy chúng trong tương lai), chúng ta cũng sẽ thấy lạc quan và tin tưởng hơn vào tiến trình phát triển công nghiệp của nước nhà. Trên quan điểm đó, bài viết chỉ tập trung phân tích hai vấn đề chính: (1) những tiêu chí cơ bản để xây dựng khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam và (2) tiềm năng phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái áp dụng với hai KCN hiện hữu đặc trưng tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: KCN Biên Hòa 1 và KCN Biên Hòa 2 (Chi tiết xem  tại đây).