Lịch bảo vệ luận văn tháng 8/2018

Lịch bảo vệ luận văn tháng 8/2018

Khoa Các khoa học liên ngành xin gửi các anh, chị lịch bảo vệ luận văn như sau:
Chuyên ngành Biến đổi khí hậu:
 

1. Học viên Đào Xuân Hoàng

– Thời gian: Từ 15h30,  thứ Sáu ngày 17/8/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá sự biến đổi lượng phát thải Carbon do nguyên nhân thay đổi thảm phủ mặt đất khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2000 – 2010

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Doãn Hà Phong

2. Học viên Đinh Thị Duyên

– Thời gian: Từ 14h00, thứ Sáu ngày 24/8/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Xây dựng mô hình truyền thông biến đổi khí hậu lồng nghép vào các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển

– Cán bộ hướng dẫn: TS Phạm Đức Thi

Rất mong các anh, chị thu xếp thời gian và công việc tới dự các buổi bảo vệ.

Trân trọng.