Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ tháng 8/2020

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ tháng 8/2020

Khoa Các khoa học liên ngành thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:
 
STT Tên học viên Đề tài CBHD Chuyên ngành Ngày BV Giờ BV Địa điểm
1 Nguyễn Văn Lâm Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển bền vững cho Công ty Cổ phần Vicostone TS Lại Lâm Anh KHBV Thứ Năm,  27/8/2020 16h30 P403 G7
2 Nguyễn Tùng Anh Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy mặt lưu vực sông Bé TS Nguyễn Thị Thu Hà BĐKH Thứ Hai,  31/8/2020 13h00 P403 G7
3 Trần Quang Điệp Đánh giá phát thải khí nhà kính các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam theo các phương án của quy hoạch điện VII trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Lưu Đức Hải BĐKH 14h30
4 Vũ Thị Hồng Nhung Nghiên cứu sự biến đổi của stress nhiệt tại Việt Nam PGS.TS Ngô Đức Thành BĐKH Thứ Bảy,  05/9/2020 13h30 P403 G7
5 Bùi Thị Thúy Xác định lượng CH4 phát thải từ canh tác lúa nước tại tỉnh Thái Bình PGS.TS Nguyễn Văn Viết BĐKH 15h00
6 Dương Hải Yến Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến năng suất cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng 1. GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
2. PGS.TS Dương Văn Khảm
BĐKH 16h30
 
Trân trọng.