Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ Tháng 3/2018

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ Tháng 3/2018

Kính gửi các anh, chị học viên
Khoa Các khoa học liên ngành xin gửi các anh, chị lịch bảo vệ luận văn như sau:

Chuyên ngành Biến đổi khí hậu:
 

1. Học viên Nguyễn Thị Hoàng Yến

– Thời gian: Từ 16h30, thứ Sáu ngày 30/3/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu dự tính số ngày nắng nóng cho Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

– Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Hiệp

 

2. Học viên Ngô Thị Thu Hiền

– Thời gian: Từ 18h00, thứ Sáu ngày 30/3/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

– Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ

Rất mong các anh, chị thu xếp thời gian và công việc để tới dự các buổi bảo vệ.

Trân trọng.

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội,

VNU School of Interdisciplinary Studies, Vietnam National University, Hanoi

Chuyên ngành Biến đổi khí hậu:
 

1. Học viên Phạm Thị Thúy Hằng

– Thời gian: Từ 14h00, thứ Năm ngày 29/3/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu quy hoạch cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu tại khu dự trữ sinh quyển đồng bằng châu thổ sông Hồng thuộc các huyện Tiền Hải và Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn An Thịnh

 

2. Học viên Phạm Ngọc Hiệp

– Thời gian: Từ 8h30, thứ Sáu ngày 30/3/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Ứng dụng phân tích đa tiêu chí và GIS thành lập bản đồ nhạy cảm cháy rừng tại tỉnh Nghệ An trong bối cảnh biến đổi khí hậu

– Cán bộ hướng dẫn: TS Bùi Quang Thành

3. Học viên Lê Đức Đại

– Thời gian: Từ 14h00, thứ Hai ngày 02/4/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá tác động của các hiện tượng cực đoan đến sản xuất lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

– Cán bộ hướng dẫn: TS Võ Thanh Sơn

4. Học viên Triệu Tuyết Mai Hương

– Thời gian: Từ 15h30, thứ Hai ngày 02/4/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Văn Quan, Lạng Sơn: nghiên cứu thí điểm tại thị trấn Văn Quan và xã Tràng Sơn

– Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Trương Quang Học

Chuyên ngành Khoa học bền vững:
 

1. Học viên Đỗ Đức Dũng

– Thời gian: Từ 13h30, thứ Hai ngày 02/4/2018

– Địa điểm: Phòng 302, nhà G8, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước hồ Suối Hai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

– Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hoàng Hà

2. Học viên Nguyễn Đình Lan

– Thời gian: Từ 15h00,  thứ Hai ngày 02/4/2018

– Địa điểm: Phòng 302, nhà G8 , Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá tính bền vững của nghề sản xuất miến Dong ở thôn Minh Hồng, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

– Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hoàng Hà

Rất mong các anh, chị thu xếp thời gian và công việc để tới dự các buổi bảo vệ.

Trân trọng.