Khả năng thích ứng và phục hồi khu vực sông Mekong với biến đổi khí hậu

Khả năng thích ứng và phục hồi khu vực sông Mekong với biến đổi khí hậu

Mực nước biển tăng đang là vấn đề đe dọa cộng đồng dân cư vùng biển và những biến đổi khí hậu cũng đang đe dọa nghiêm trọng tới các hệ sinh thái của Việt Nam. Cứ một mét dâng lên của mực nước biển có thể phá hủy nghiêm trọng tới chín điểm đa dạng sinh thái học chỉ riêng khu vực đồng bằng Mekong.

Trong khoảng từ năm 1951 tới 2000, Việt Nam được dự đoán là nhiệt độ trung bình đã tăng thêm 0.7°C. Với sự thay đổi đáng kể như vậy làm cho sức ép lên khu vực càng trầm trọng hơn như sự mất đi về môi trường sống, cơ sở hạ tầng yếu kém và sự mất đi tài nguyên thiên nhiên không lường trước được và sâu xa hơn nữa là sự suy biến hệ sinh thái, đe dọa đời sống người dân và sự phát triển kinh tế cũng như xã hội của khu vực.

Tất cả các khu vực kinh tế của Việt Nam sẽ đều bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và những tiêu chuẩn thích ứng với biến đổi khí hậu cần phải được đưa ra kết hợp với những kế hoạch phát triển hiện tại. Những phương pháp khả quan nhất là những phương pháp bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên hướng tới sự ổn định về phát triến và sinh kế của người dân.

Chính vì điều này đội ngũ các nhà khoa học khu vực Đông Nam Á đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra những đánh giá khoa học về tình trạng này (Chi tiết xem tại đây)