Nâng cao năng lực tuy duy liên ngành và hệ thống về Quản lí phát triển đô thị cho cán bộ quản lí

1. Giới thiệu về khóa học Việc quản lí phát triển đô thị Việt Nam nói chung và và ở các tỉnh thành nói riêng đang được thực hiện theo hướng đơn ngành, chủ yếu là thông qua hệ thống văn bản của các bộ, ngành cụ thể mà không có sự liên thông với […]

Bồi dưỡng văn hóa công sở (Cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố)

1. Đối tượng Cán bộ, công chức , viên chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã 2. Mục đích Trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công […]

Bồi dưỡng kĩ năng mềm dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo (Cán bộ, công chức cấp phó phòng trở lên thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố )

1 Đối tượng –  Cán bộ, công chức cấp phó phòng trở lên thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 2. Mục đích – Cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng mềm cần thiết, nhằm giúp đội ngũ công chức lãnh đạo các cấp vận dụng trong […]

Lớp bồi dưỡng Kĩ năng mềm dành cho các đối tượng

1. Đối tượng: Công chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. 2. Mục đích – Cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng mềm cần thiết, nhằm giúp đội ngũ công chức vận dụng trong công việc và cuộc sống; – Khóa học giúp công […]

Kiến thức và một số công cụ giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, sự phát triển của vùng, miền, khu vực, lĩnh vực

Giới thiệu về khóa học Biến đổi khí hậu là vấn đề đã và đang được nhận được sự quan tâm lớn của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, với các mục tiêu phát triển bền vững đã được Chính phủ xác định […]

Quản lí nhà nước và chính sách biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Giới thiệu về khóa học Biến đổi khí hậu là vấn đề đã và đang được nhận được sự quan tâm lớn của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, với các mục tiêu phát triển bền vững đã được Chính phủ xác định […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt hai năm học 2020 – 2021

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt hai năm học 2020 – 2021 Các chuyên ngành tuyển sinh  – Thạc sĩ Biến đổi khí hậu                           – Thạc sĩ Khoa học bền vững              […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2020

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại công văn số 36/HD-ĐHQGHN, ngày 08/01/2020, Khoa Các khoa học liên ngành thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ như sau: 1. Thông tin chung – Chuyên ngành:  […]

Điều chỉnh lịch trình tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm học 2020

Năm 2020, Khoa Các khoa học liên ngành đăng kí tuyển sinh 2 đợt theo lịch trình điều chỉnh của Đại học Quốc gia Hà Nội, cụ thể Đợt 1: vào ngày 20 và 21/06/2020 Đợt 2: vào ngày 17 và 18/10/2020 Chi tiết xem tại đây

LỊCH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DỰ THI

Đối tượng Bao gồm các thí sinh đăng kí dự thi thạc sĩ đợt 1/2020 tại ĐHQGHN vào các chuyên ngành Biến đổi khí hậu, Khoa học bền vững, Quản lí phát triển đô thị, Di sản học và các thí sinh dự thi vào các chương trình đào tạo thạc sĩ khác trong các […]