Cử nhân Quản trị thương hiệu

Năm 2021, Khoa Các Khoa học liên ngành, ĐHQGHN lần đầu tiên tổ chức tuyển sinh và đào tạo Cử nhân ngành Quản trị thương hiệu (Bachelor of Brand Management – BBM). Trong thời đại hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, thương hiệu được coi là một thành tố quan trọng trong việc […]

Tuyển sinh Tiến sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

1.  Thông tin chung – Chuyên ngành                       : Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững – Chỉ tiêu                                  : 05 học viên – Hình thức tuyển sinh           : Xét tuyển – Thời gian đào tạo                 : 03 năm 2. Thời gian đăng kí dự tuyển và xử lí thông tin đăng […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 tại Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt một năm học 2021 – 2022Các chuyên ngành tuyển sinh  – Thạc sĩ Biến đổi khí hậu                           – Thạc sĩ Khoa học bền vững                       – […]

Điểm trúng tuyển và nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học lần 2 đợt 2 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/11/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2020 của Khoa Các khoa học liên ngành, Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-KHLN, ngày 13/11/2020 của CHủ nhiệm Khoa Các khoa học […]

Nâng cao năng lực tuy duy liên ngành và hệ thống về Quản lí phát triển đô thị cho cán bộ quản lí

1. Giới thiệu về khóa học Việc quản lí phát triển đô thị Việt Nam nói chung và và ở các tỉnh thành nói riêng đang được thực hiện theo hướng đơn ngành, chủ yếu là thông qua hệ thống văn bản của các bộ, ngành cụ thể mà không có sự liên thông với […]

Bồi dưỡng văn hóa công sở (Cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố)

1. Đối tượng Cán bộ, công chức , viên chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã 2. Mục đích Trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công […]

Bồi dưỡng kĩ năng mềm dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo (Cán bộ, công chức cấp phó phòng trở lên thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố )

1 Đối tượng –  Cán bộ, công chức cấp phó phòng trở lên thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 2. Mục đích – Cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng mềm cần thiết, nhằm giúp đội ngũ công chức lãnh đạo các cấp vận dụng trong […]

Lớp bồi dưỡng Kĩ năng mềm dành cho các đối tượng

1. Đối tượng: Công chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. 2. Mục đích – Cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng mềm cần thiết, nhằm giúp đội ngũ công chức vận dụng trong công việc và cuộc sống; – Khóa học giúp công […]

Kiến thức và một số công cụ giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, sự phát triển của vùng, miền, khu vực, lĩnh vực

Giới thiệu về khóa học Biến đổi khí hậu là vấn đề đã và đang được nhận được sự quan tâm lớn của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, với các mục tiêu phát triển bền vững đã được Chính phủ xác định […]

Quản lí nhà nước và chính sách biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Giới thiệu về khóa học Biến đổi khí hậu là vấn đề đã và đang được nhận được sự quan tâm lớn của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, với các mục tiêu phát triển bền vững đã được Chính phủ xác định […]