Học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII

Chiều ngày 22/1/2019, tại Phòng 401, Nhà G7 – Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Chi Bộ Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN phối hợp với Đảng bộ trường Đại học Giáo dục tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII cho toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Các khoa học liên ngành và Đảng bộ trường Đại học giáo dục. Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thái – Phó Bí thư Chi Bộ Khoa Các khoa học liên ngành và ông Nguyễn Quý Thanh – Bí thư Đảng bộ trường Đại học giáo dục cùng toàn thể đảng viên của hai đơn vị.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên của Chi Bộ Khoa Các khoa học liên ngành và Đảng bộ trường Đại học giáo dục được nghe đồng chí Ngô Bá Toại – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tuyên Giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu khái quát về các nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII: 1) Quy định 08-QĐi/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 2) Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; 3) Nghị quyết 36-NQ/TW: Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 4) Kết luận 37: Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đáng chú ý, đồng chí Ngô Bá Toạn đã trình bày các nội dung quan trong của các nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII. Trong đó, đồng chí đã thông tin về tình hình an ninh chính trị trên thế giới. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ yếu. Tuy nhiên, cạnh tranh về địa chính trị vẫn xảy ra giữa Nga – Trung – Mỹ và chi phối các quan hệ toàn cầu. Do đó, cạnh tranh địa chính trị ở các khu vực giữa các nước lớn vẫn là vấn đề cần quan tâm. Một điểm nữa là bảo hộ mậu dịch giữa các nước ra tăng từ khi ông Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Sau đó, đồng chí Ngô Bá Toại nêu một số thành tựu nổi bật của kinh tế xã hội Việt Nam năm 2018 cũng như một số hạn chế, nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ của năm 2019.

Sau khi nghe Phần trình bày của đồng chí Ngô Bá Tọai, Phó Bí thư Đảng bộ trường Đại học Giáo dục – Nguyễn Văn Thuần thay mặt cho hai đơn vị tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII bày tỏ sự cám ơn sâu sắc tới đồng chí Ngô Bá Tọa đã có bài trình bày ngắn gọn, hấp dẫn và chúc đồng chí Ngô Bá Toại cùng gia đình mạnh khỏe nhân dịp năm mới đang đến gần.