Ban hành quy chế đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành quy chế đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Kính gửi các anh chị học viên

Khoa các Khoa học liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội gửi tới các anh chị học viên quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc Gia Hà Nội với văn bản đính kèm tại đây.