Học ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Cập nhật lúc 2023-04-17 02:51:25

NDO - Quản trị đô thị thông minh và bền vững là ngành học vừa được thêm một đơn vị mở mới và tuyển sinh từ năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn về nhân lực trong lĩnh quản lý đô thị. 

Sinh viên học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: TRẦN TOẢN)

Nhu cầu và xu thế phát triển

Phát triển đô thị đi kèm với quản trị đô thị nói chung và đô thị thông minh, bền vững nói riêng đang là một xu thế của nhiều quốc gia trên thế giới. Quản trị đô thị thông minh nhấn mạnh đến sự đổi mới có tính bền vững hướng đến con người trong môi trường xã hội công nghệ và tri thức. Việc quản trị thành phố thông minh theo hướng bền vững đặc biệt chú trọng đến việc hình thành một không gian mở và đổi mới, hướng đến sự tham gia của người dân và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra giá trị công và giá trị độc đáo, lấy con người làm trung tâm.

Để thực hiện được yêu cầu đó, đòi hỏi về nguồn nhân lực chất lượng cao, được trang bị các tri thức, kiến thức hiện đại, phù hợp là điều đầu tiên và cốt yếu. Mặc dù nhu cầu nhân lực quản lý đô thị là rất lớn và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, song khả năng đáp ứng hiện nay còn hạn chế cả về chất lượng và số lượng.

Chương trình đào tạo liên ngành

Tại Việt Nam, các chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho lĩnh vực đô thị có tại nhiều trường đại học nhưng đang chủ yếu về lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị. Một số trường đã triển khai các chương trình đào tạo gắn với quản lý đô thị, quy hoạch vùng, kiến trúc đô thị, lâm nghiệp đô thị, được thiết kế dưới góc độ quản lý về quy hoạch xây dựng đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan đô thị. Năm 2021, Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong mở mới ngành cử nhân Quản trị đô thị thông minh và bền vững, bước đầu nhận được sự quan tâm tích cực của xã hội.

Năm 2022, Khoa Các khoa học liên ngành thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh khóa đầu cho chương trình đào tạo cử nhân Quản trị đô thị thông minh và bền vững theo hướng tiếp cận liên ngành, đáp ứng thực tiễn quản lý phát triển đô thị trong bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam và thế giới.

Theo nhà trường, đào tạo về Quản trị đô thị thông minh và bền vững theo hướng tiếp cận liên ngành là hướng đi mới tại Việt Nam hiện nay. Theo đó, chương trình đào tạo được xây dựng với các khối kiến thức trụ cột như: nền tảng cho quản lý phát triển đô thị, các vấn đề quản lý đô thị, nền tảng công nghệ trong quản lý đô thị, công nghệ ứng dụng trong phát triển đô thị bền vững, các kỹ năng và thực hành quản lý phát triển đô thị…

Giảng viên của chương trình đào tạo Quản trị đô thị thông minh và bền vững là mạng lưới các chuyên gia đầu ngành về đô thị, quản trị và công nghệ, chính quyền đô thị, kỹ thuật đô thị, quy hoạch kiến trúc… Cùng với đó là nền tảng của chương trình đào tạo thạc sĩ liên ngành Quản lý phát triển đô thị đã được Khoa triển khai từ năm 2018 với các môn học cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của đô thị học: Nhân học đô thị, Hệ thống và hình thái đô thị, Hạ tầng dữ liệu không gian trong quản lý phát triển đô thị…

Vị trí việc làm gắn với nhu cầu nhân lực quản lý đô thị thông minh

Năm 2022, Khoa Các khoa học liên ngành tuyển sinh 60 chỉ tiêu cho ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững.

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Quản trị đô thị thông minh và bền vững có thể làm việc trong lĩnh vực quản trị đô thị, phát triển đô thị, công nghệ đô thị, quy hoạch đô thị, dịch vụ đô thị.

Các vị trí nghề nghiệp mà sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận là chuyên viên quản trị đô thị, tư vấn dự án đô thị, tư vấn thiết kế đô thị thông minh, quản lý môi trường đô thị, phân tích dữ liệu đô thị, quy hoạch đô thị, quản lý rủi ro đô thị…

Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền tảng để kinh doanh, khởi nghiệp về đô thị và dịch vụ đô thị hoặc lựa chọn học lên cao học các chuyên ngành phù hợp hay làm nghiên cứu viên, giảng viên tại các viện nghiên cứu, trường đại học về đô thị.

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC