HỌC GIẢ VÀ NGHIÊN CỨU SINH QUỐC TẾ

Cập nhật lúc 2023-09-26 17:00:00

 

HỌC GIẢ VÀ NGHIÊN CỨU SINH QUỐC TẾ

(VISITING SCHOLARS AND GRADUATE STUDENTS)

ANNIKA YATES

Đơn vị: Đại học Minnesota (Hoa Kỳ)

Chức vụ: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ (Chuyên ngành Nhân học Văn hóa – Xã hội)

Chủ đề nghiên cứu: Vấn đề và các tiếp cận đối với tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Thời gian nghiên cứu tại Khoa: Từ tháng 05 đến tháng 08 năm 2022

REN XIAOGENG

Đơn vị: Đại học Đông Nam (Trung Quốc)

Chức vụ: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ (Chuyên ngành Quy hoạch Đô thị và Nông thôn)

Chủ đề nghiên cứu: Sự hình thành của các tòa thành Vauban ở Việt Nam cuối thời trung đại: Các giá trị lịch sử và di sản

Thời gian nghiên cứu tại Khoa: Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023

NGUYỄN QUỲNH ANH

Đơn vị: Đại học Chicago (Hoa Kỳ)

Chức vụ: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ (Chuyên ngành Lịch sử)

Chủ đề nghiên cứu: Quá trình giải thực dân hóa như một cuộc cách mạng – Sự tưởng tượng và tranh luận về Việt Nam trong một thế giới chuyển đổi

Thời gian nghiên cứu tại Khoa: Từ tháng 06/2022 – tháng 06/2023

PHAN THÙY PHƯƠNG

Đơn vị: Đại học Bielefeld (CHLB Đức)

Chức vụ: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ (Chuyên ngành Xã hội học và Nhân học)

Chủ đề nghiên cứu: Từ nghệ thuật của nhà nước đến tài sản của nhân dân: Đời sống xã hội của các tranh cổ động ở Việt Nam

Thời gian nghiên cứu tại Khoa: Từ tháng 07/2022 đến tháng 03/2023

HUANG YINJIA

Đơn vị: Đại học Waseda (Nhật Bản)

Chức vụ: Nghiên cứu sinh (chuyên ngành Kiến trúc)

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu về cấu trúc gỗ ở Việt Nam thời Lý - Trần - Lê: So sánh với mô hình “doanh tạo pháp thức” của Trung Hoa

Thời gian nghiên cứu tại Khoa: Từ tháng 08/2022 đến tháng 10/2022

GUAN HAO

Đơn vị: Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Chức vụ: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ (Chuyên ngành Chính trị học)

Chủ đề nghiên cứu: Quan hệ bang giao giữa Việt Nam và các quốc gia

Đông Nam Á trong lịch sử

Thời gian nghiên cứu tại Khoa: Từ tháng 04 năm 2023 đến tháng 03 năm 2024

 

Tai Ran

Đơn vị: Đại học Groningen (Hà Lan)

Chức vụ: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Chủ đề nghiên cứu: Khái niệm "văn minh" và sự xuất hiện ở Việt Nam thời cận đại (1800-1930)

Thời gian nghiên cứu tại Khoa: Từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2023

   

 

CÁC TIN KHÁC