Danh sách đề tài/nhiệm vụ từ 2012 đến 2020

Cập nhật lúc 2022-02-09 07:58:42

Danh sách đề tài/nhiệm vụ từ 2012 đến 2020

Trong thời gian qua, Khoa định hướng thực hiện các đề tài/nhiệm phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, đào tạo và quản lí hành chính tại Khoa vì đây chính là thời gian mà Khoa chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ (Chi tiết danh sách các đề tài xem tại đây)

CÁC TIN KHÁC