Danh sách các đề tài thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu, mã số KHCN – BĐKH 11/15

Cập nhật lúc 2022-02-09 07:58:42

TT Mã tài liệu STT Tên đề tài Tác giả Chủ đề Năm Xuất bản
1 0401001.2013 0401001 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên CQ chủ trì: Cục viễn thám quốc gia; Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Xuân Lâm Công nghệ viễn thám, cảnh báo tác động biến đổi khí hậu 2013
2 0401002.2014 0401002 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài: Nghiên cứu xây dựng Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Vũ Xuân Nghĩa Atlas, biến đổi khí hậu 2014
3 0401003.2014 0401003 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu Cơ quan chủ trì: Trung tâm nghiên cứu đô thị; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Mai Trọng Nhuận Mô hình đô thị ven biển, thích ứng với biến đổi khí hậu 2014
4 0401004.2014 0401004 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long Cơ quan chủ trì: Trung tâm thẩm định – Tư vấn tài nguyên nước, Cục quản lý tài nguyên nước; Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Hữu Thuần Xâm nhập mặn, Đồng Bằng Sông Cửu Long 2014
5 0401005.2014 0401005 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thành lập hành lang đa dạng sih học nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu CQ chủ trì: Cục bảo tồn đa dạng sinh học; Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Anh Cường Bảo tồn đa dạng sinh học, hành lang đa dạng sinh học 2014
6 0401006.2014 0401006 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu xây dựng phương án đàm phán khung của Việt Nam về biến đổi khí hậu, những vấn đề lớn trong đàm phán giai đoạn sau năm 2012 đến 2020 và định hướng đến năm 2050 CQ chủ trì: Viện Khoa học khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu; chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Thị Minh Hà Đàm phán về biến đổi khí hậu 2014
7 0401007.2014 0401007 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu thiết kế mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long CQ chủ trì: Trung tâm tư vấn và công nghệ môi trường; Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đức Toàn Làng sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, Đồng Bằng Sông Cửu Long 2014
8 0401008.2014 0401008 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu và điều chỉnh bổ sung mạng lưới quan trắc khí tượng, thuỷ văn, hải văn góp phần năng cao chất lượng dự báo thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu CQ chủ trì: Trung tâm ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thuỷ văn và môi trường; Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Văn Đức Mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc khí tượng thuỷ văn, hải văn 2014
9 0401009.2014 0401009 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu xây dựng định hướng và các phương án giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam CQ chủ trì: Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tài Giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế xã hội 2014
10 0401010.2014 0401010 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài nguyên nước Đồng Bằng Sông Cửu Long CQ chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Hồng Thái Biến đổi tài nguyên nước, Đồng Bằng Sông Cửu Long 2014
11 0401011.2014 0401011 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu xây dựng kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015-2030) cho khu vực Việt Nam – Biển Đông sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong chương trình KAKUSHIN CQ Chủ trì: Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Nguyễn Hữu Dư Kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan, chương trình Kakushin 2014
12 0401012.2014 0401012 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khoẻ, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp y sinh học khắc phục CQ chủ trì: Học viện Quân Y; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Ngọc Châu Biến đổi khí hậu và sức khoẻ, lực lượng vũ trang 2014
13 0401013.2014 0401013 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm thiết lập hệ thống giám sát tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với chất lượng môi trường nước mặt lục địa CQ chủ trì: Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục môi trường; Chủ nhiệm đề tài: Ths. Tăng Thế Cường giám sát tác động của BĐKH, chất lượng nước mặt lục địa 2014
14 0401014.2014 0401014 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu CQ chủ trì: Trường Đại học mỏ địa chất; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Thanh Hải   2014
15 0401015.2014 0401015 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số cây trồng chủ lực (lúa, ngô, đậu tương, mía) tại Đồng Bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng CQ chủ trì: Viện môi trường nông nghiệp; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Quang Hà Nông nghiệp, Đồng Bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng 2014
16 0401016.2014 0401016 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng lợi ích kép về môi trường của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam CQ chủ trì: Viện Khoa học môi trường; Chủ nhiệm đề tài: TS Đỗ Nam Thắng Ứng phó biến đổi khí hậu 2014
17 0401017.2015 0401017 Chương trình KHCN-BĐKH/11-15: Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công ngệ ổn định và liên kết các giồng cát ven biển tại các tỉnh Trung bộ để tạo thành đê biển tự nhiên nhằm giảm thiểu tác động của mực nước biển dâng Cơ quan chủ trì: Viện sinh thái và bảo vệ công trình; Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Ngọc Cương Giồng cát ven biển, nước biển dâng, đê biển tự nhiên, giảm nhẹ BĐKH 2015
18 0401018.2015 0401018 Chương trình KHCN cấp nhà nước KHCN-BĐKH/11-15: Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ Cơ quan chủ trì: Viện khoa học và kỹ thuật môi trường; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Huy Động Giảm thiểu phát thải khí nhà kính 2015
19 0401019.2015 0401019 Chương trình KHCN cấp nhà nước KHCN-BĐKH/11-15: Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài: Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thuỷ sản miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN; Tham gia chính: TS. Nguyễn Viết Thanh, Ths. Nguyễn Thị Vĩnh Hà; TS. Nguyễn Quốc Việt Lượng giá kinh tế, thuỷ sản miền bắc, giảm thiểu thiệt hại 2015
20 0401020.2015 0401020 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu, đánh giá, tuỷen chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích ứng cho vùng duyên hải Miền Trung chịu ảnh hưởng bất lợi của Biến đổi khí hậu Cơ quan chủ trì: Viện bảo vệ thực vật; Chủ trì đề tài: Ths. Lại Tiến Dũng Giống lúa chịu hạn, duyên hải miền Trung 2015
21 0401021.2015 0401021 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu và phát triển bền vững vùng; Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Thị Thu Hằng Đánh giá tác động của BĐKH, người nghèo, Bắc Bộ 2015
22 0401022.2015 0401022 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam Cơ quan chủ trì: Viện địa lý nhân văn; Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Song Tùng chính sách, liên kết vùng 2015
23 0401023.2015 0401023 Chương trình KHCN cấp nhà nước KHCN-BĐKH/11-15: Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài: Nghiên cứu cơ chế chính sách, định hướng đổi mới công nghệ để giảm thiểu khí nhà kính hướng tới nền kinh tế carbon thấp phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam đói với các khu kinh tế ven biển Cơ quan chủ trì: Hiệp hội công nghiệp môi trường Việt Nam; chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Hữu Hào kinh tế carbon thấp, kinh tế ven biển, chính sách 2015
24 0401024.2015 0401024 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu Cơ quan chủ trì đề tài: Viện môi trường nông nghiệp; Chủ nhiệm đề tài: Ths. Bùi Thị Phương Loan Kỹ thuật canh tác, bảo vệ đất, vùng đồng bằng 2015
25 0401025.2015 0401025 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu cơ sở khoa học , tăng cường năng lực đáp ứng thông tin khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác ứng phó với Biến đổi khí hậu Cơ quan chủ trì: Cục khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu; Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Bình Minh Thông tin khí tượng thuỷ văn 2015
26 0401026.2015 0401026 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15:  Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu CQ chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương Bộ chỉ số thích ứng với BĐKH 2015
27 0401027.2015 0401027 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu và xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước tại Đồng bằng Sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu CQ Chủ trì: Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn Hệ hỗ trợ ra quyết định, quản lý tài nguyên đất và nước, Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015
28 0401028.2015 0401028 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế – xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối cảnh bién đổi khí hậu và khai thác công trình thuỷ điện, thuỷ lợi CQ Chủ trì: Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn Tổn thương kinh tế – xã hội, lưu vực sông, thuỷ điện, thuỷ lợi, lũ lụt, miền Trung 2015
29 0401029.2015 0401029 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng CQ Chủ trì: Viện tài nguyên và Môi trường – ĐH Huyế; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lê Văn Thắng mô hình thích ứng với biến đổi dựa vào cộng đồng, miền Trung 2015
30 0401030.2015 0401030 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các bệnh truyền nhiễm của người và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp tại vùng ven biển Đồng Bằng Bắc Bộ và Nam Bộ CQ chủ trì: Học viện Quân y; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Vũ Xuân Nghĩa Bệnh truyền nhiễm, ven biển Đồng Bằng Bắc Bộ và Nam Bộ 2015
31 0401031.2015 0401031 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu sự bùng phát sâu, bệnh hại trên một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao dưới tác động  của biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp quản lý thích ứng để giảm thiểu thiệt hại CQ chủ trì: Viện bảo vệ thực vật; Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đoàn Thị Lương Bùng phát sâu bệnh hại, nông nghiệp, biến đổi khí hậu 2015
32 0401032.2015 0401032 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ một số cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam và giải pháp ứng phó Cơ quan chủ trì: Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương; Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Phương Mai Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ, cộng đồn dễ bị tổn thương 2015
33 0401033.2015 0401033 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam CQ chủ trì: Trung tâm điều tra đánh giá tài nguyên đất – Tổng cục quản lý đất đai; Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Trung Chính Hệ thống giám sát tài nguyên đất 2015
34 0401034.2015 0401034 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với một số đảo, nhóm đảo điển hình của Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó CQ chủ trì: Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Đại An Tác động của BĐKH đến đảo, nhóm đảo 2015
35 0401035.2015 0401035 Chương trình KHCN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mã số KHCN-BĐKH11/15: Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng CQ chủ trì: Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Vũ Văn Phái Biến động đường bờ biển, Nam Bộ, nước biển dâng 2015

CÁC TIN KHÁC