Cơ sở dữ liệu học thuật

Cập nhật lúc 2022-02-09 07:58:42

       Khoa Các khoa học liên ngành giới thiệu một sốcơ sở dữ liệu học thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, học viên và sinh viên.

 CƠ SỞ DỮ LIỆU MIỄN PHÍ

        1. CSDL của Ngân hàng Thế giới cung cấp nhiều tài liệu, tạp chí, báo cáo chi tiết hàng năm về các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, nông nghiệp… các thông tin về đời sống, xã hội trên toàn thế giới. Nhà khoa học có thể tìm kiếm tài liệu theo chủ đề, từ khóa, lĩnh vực, theo khu vực, quốc gia trên website: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam

 

       2. Journal of Project, Program & Portfolio cung cấp các bài nghiên toàn văn về quản lí dự án, chương trình và danh mục. Nhà khoa học có thể khai thác nguồn tài liệu một cách dễ dàng trên websitehttp://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/pppm

 

       3. Authoraid được tài trợ bởi các tổ chức hợp tác phát triển quốc tế (SIDA, NORAD, DFID…), có sứ mệnh hỗ trợ các nhà nghiên cứu ở các nước đang phát triển công bố các công trình nghiên cứu, viết bài và xuất bản trên các tạp chí quốc tế. Trang website tập hợp nhiều bài viết có giá trị học thuật, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và kĩ năng trong nghiên cứu phân tích định tính, định lượng, xử lý số liệu, kỹ năng trình bày bài nghiên cứu tại các hội thảo quốc tế, truy cập tại website: http://www.authoraid.info/en/resources/

 

     4. INASP cung cấp nguồn tài liệu như sách, case studies và báo cáo nghiên cứu tại website: http://www.inasp.info/en/publications/

 

     5. NIST cung cấp khoa học kỹ thuật về các lĩnh vực khác nhau của Viện Công nghệ và Tiêu chuẩn Quốc gia (NIST) tại website: http://srdata.nist.gov/gateway/

 

     6. PLOS cung cấp nguồn CSDL mở về khoa học tự nhiên và y học với 140.000 các bài nghiên cứu với trung bình 11,6 tỉ lượt xem và 1,9 triệu lượt tải hàng tháng trên website: http://srdata.nist.gov/gateway/

 

      7. Thư viện điện tử về Toán học của Hội Toán học Châu Âu cung cấp tạp chí toán học trực tuyến, tuyển tập các bài báo, tài liệu chuyên môn và các nguồn tài liệu khác về lĩnh vực toán học tại đường link: http://www.emis.de/ELibM.html

 

      8. PhysNet cung cấp CSDL  toàn văn về Vật lí truy cập tại website: http://de.physnet.net/PhysNet/journals.html

 

       9. Một số CSDL tổng hợp cung cấp các báo tạp chí chuyên ngành miễn phí về nhiều lĩnh vực như Nông nghiệp và khoa học thực phẩm, nghệ thuật và kiến trúc, sinh học và khoa học cuộc sống, kinh doanh và kinh tế học, hóa học, khoa học môi trường tại các websites:

– https://doaj.org/

– http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html

– http://texts.cdlib.org/escholarship/

– http://www.arxiv.org/

– http://knimbus.com/user/join.do

CSDL học liệu và các khóa học trực tuyến miễn phí 

– Khanacademy cung cấp 208,722,713 bài học trực tuyến dưới dạng video về các chủ đề từ toán học, tài chính đến lịch sử nghệ thuật.

– MIT Open Course ware cung cấp nguồn học liệu gồm các tài liệu miễn phí về các khóa học trực tuyến do Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) cung cấp.

– Coursera: Trang web cung cấp các khóa học chất lượng, miễn phí của 62 trường hàng đầu thế giới như: Standford, ĐH Pennsylvania, ĐH Melbourne, ĐH Tokyo…

DỮ LIỆU HỌC TẬP SƯU TẦM

Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

Các bạn có thể tải về tham khảo:

– VN2035English

– VN2035Vietnamese

– Báo cáo Stern Review về Kinh tế học biến đổi khí hậu

CÁC TIN KHÁC