Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể

Cập nhật lúc 2023-09-13 08:57:24

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Văn Hiệu Bí thư 
2 Nguyễn Văn Thái Phó bí thư 
3 Nguyễn Kiều Oanh Đảng ủy viên
4 Dư Đức Thắng Đảng ủy viên
5 Nguyễn Ngọc Trực Đảng ủy viên

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
1 Dư Đức Thắng Chủ tịch
2 Phạm Văn Hứa Phó chủ tịch, chủ nhiệm UB Kiểm tra
3 Võ Thị Thanh Tâm Ủy viên Ban chấp hành
4 Nguyễn Thu Thủy Ủy viên Ban chấp hành
5 Nguyễn Thu Hương Ủy viên Ban chấp hành
CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN
1 Tổ công đoàn Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên  
  Dư Đức Thắng Tổ trưởng
  Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Thành viên
2 Tổ công đoàn Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính  
  Võ Thị Thanh Tâm Tổ trưởng
 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thành viên
3 Tổ công đoàn Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển  
  Nguyễn Thu Thủy Tổ trưởng
  Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển và Phòng Truyền thông và Tuyển sinh  
4 Tổ công đoàn Giảng viên  
  Nguyễn Thu Hương  Tổ trưởng
  Mai Thị Hạnh Tổ phó
  Tập thể giảng viên Thành viên

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2021-2023
1 Hoàng Thúy Quỳnh Trưởng ban
2 Vũ Đình Hoàng Anh Tuấn Thành viên
3 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH
1 Hoàng Văn Hiệp Bí thư
2 Vũ Đình Hoàng Anh Tuấn Phó bí thư
3 Nguyễn Anh Quân Ủy viên ban thường vụ
4 Đỗ Thị Vân Anh Ủy viên
5 Tạ Anh Bách Ủy viên
6 Trần Minh Hà Ủy viên
7 Nguyễn Thị Thái Hiền Ủy viên
8 Nguyễn Thị Khánh Huyền Ủy viên
9 Lê Trúc Quỳnh Ủy viên
10 Cấn Hoài Thương Ủy viên
11 Lê Thị Quỳnh Trang Ủy viên

CÁC TIN KHÁC