Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Cập nhật lúc 2023-04-11 20:07:02

Biến đổi khí hậu là lĩnh vực học thuật có tính liên ngành cao, nội dung hàm chứa kiến thức tổng hợp của nhiều ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau lần đầu tiên được tổ chức đào tạo bậc thạc sĩ ở Việt Nam. Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm vào hai mục tiêu chính:

  • Đào tạo nguồn nhân lực: nguồn nhân lực được đào tạo sẽ đáp ứng cho nhiều địa phương, cơ quan, ban ngành khác nhau trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Hội nhập quốc tế: người học được trang bị kiến thức liên ngành về các lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu trong hoàn cảnh đặc điểm riêng của Việt Nam nhưng nằm trong bối cảnh chung của toàn cầu để có đầy đủ khả năng tham gia các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu.

Để đáp ứng mục tiêu đã đặt ra và phù hợp với sự đa dạng về đối tượng tham gia đào tạo, chương trình được xây dựng với ba định hướng chuyên môn chủ yếu:

  • Một là, Khoa học về biến đổi khí hậu (Science of Climate Change): nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu như nguyên nhân, diễn biến, dự đoán các kịch bản của biến đổi khí hậu trong tương lai.
  • Hai là, Tác động của biến đổi khí hậu và tính dễ bị tổn thương (Climate Change Impacts and Vulnerabilities): nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về các tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ bị tổn thương của cộng đồng và các hệ sinh thái dưới tác động này.
  • Ba là, Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu (Mitigation and Adaptation to Climate Change): nhằm cung cấp cho người học những công cụ lí luận và thực tiễn để hoạch định và thực hiện các chính sách, biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguồn tuyển sinh vào chương trình khá rộng mở, bao gồm: cán bộ giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chuyên môn về biến đổi khí hậu; cán bộ quản lý, hoạch định chính sách ở các bộ ngành thuộc trung ương và các sở ngành ở địa phương có liên quan; cán bộ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển, sinh kế và cộng đồng; các chuyên gia đang làm việc tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái; cán bộ công tác trong các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông,...
Điều kiện về văn bằng đại học cho các đối tượng tuyển sinh mở rộng tới nhiều ngành, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, luật,...
Tham gia chương trình đào tạo, học viên sẽ được các giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm về khí tượng, thủy văn, địa chất, địa lí, tài nguyên, sinh thái học, quản lí môi trường, giáo dục học, xã hội học, luật học, kinh tế học... của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước giảng dạy theo chương trình đạt chuẩn quốc tế. Học viên có cơ hội nghiên cứu, thực tập, làm luận văn tốt nghiệp theo các đề tài trọng điểm cấp nhà nước dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về các lĩnh vực liên quan tới biến đổi khí hậu.
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Biến đối khí hậu được tuyển sinh từ năm 2011, là chương trình đào tạo đầu tiên của bậc Thạc sĩ về lĩnh vực này.

CÁC TIN KHÁC