BỘ PHẬN QUẢN LÍ VÀ HÀNH CHÍNH

Cập nhật lúc 2023-11-16 00:00:00

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
   

 

PGS.TS NGUYỄN VĂN HIỆU

CHỦ NHIỆM KHOA

 

TS. NGUYỄN KIỀU OANH

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

TS. HOÀNG TRỌNG NGHĨA

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

PGS.TS NGUYỄN VIỆT KHÔI

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TS. DƯ ĐỨC THẮNG

TRƯỞNG PHÒNG

THS. ĐINH VIỆT HẢI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THS. NGUYỄN HỒNG HÀ

THS. NGUYỄN THỊ VÂN TÚ THS. LƯƠNG THỊ HƯỜNG THS. HỒ XUÂN HƯƠNG
THS. NGUYỄN THỊ LAN ANH THS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG THS. ĐỖ NGỌC ANH
NGUYỄN THỊ GIANG NAM NGUYỄN THỊ THANH XUÂN NGUYỄN HỒNG HẠNH
 
KIỀU TRUNG KIÊN NGUYỄN HÀ KHOA HỌC  

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

THS. NGUYỄN THỊ MAI LAN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THS. PHẠM VĂN HỨA

THS.NGUYỄN NGỌC MINH

THS. NGUYỄN ĐỨC THÁI THS. NGUYỄN TÙNG LINH VÕ THỊ THANH TÂM
   
VŨ KIM YẾN    

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

THS. NGUYỄN VĂN THÁI

TRƯỞNG PHÒNG

THS. BÀNG XUÂN HÙNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THS. ĐINH THỊ THU

THS. TRẦN THỊ HOAN ĐẶNG THỊ MÙI NHỮ MẠNH TIẾN

 

 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

TS. VŨ ĐƯỜNG LUÂN

TRƯỞNG PHÒNG

THS. PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

THS. VŨ THỊ TRÂM ANH

 
TRẦN MINH ANH NGUYỄN MINH HIẾU  

 

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TUYỂN SINH

TS. NGUYỄN THU HƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THS. VŨ THANH NGỌC

 

THS. NGUYỄN THỊ MINH THẢO

 

UÔNG THỊ HUYỀN HẠNH TRẦN VIỆT TÙNG TRIỆU KIM TRƯỜNG

 

CÁC TIN KHÁC