Tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Cập nhật lúc 2023-04-24 20:27:55

Mã Khoa: QHK | Mã ngành: 7900204

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://bit.ly/dodaihoc2023

XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG

Tham khảo các CTĐT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY khác:

? ??‍♀️ Quản trị thương hiệu (Mã ngành: 7349001)

▶️? Quản lí giải trí và sự kiện (Mã ngành: 7349002)

?? Quản trị tài nguyên di sản (Mã ngành: 7900205)

CÁC TIN KHÁC