CTĐT Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Cập nhật lúc 2023-04-11 00:14:01

Tên văn bằng:

  • Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị đô thị thông minh và bền vững
  • Tiếng Anh: Smart and Sustainable Urban Management 

Đơn vị đào tạo: Khoa Các khoa học liên ngành

Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông | Phòng 402, nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hotline: 098 129 0448 | Email: tuyensinhliennganh@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhvnusis

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG

1. Triết lí đào tạo:

Chương trình gắn với nhu cầu cao về nhân lực quản lí đô thị, về khoa học quản lí tổng hợp đô thị từ góc độ công nghệ thông minh và góc độ bền vững về môi trường, kinh tế, xã hội cho vận hành đô thị, hướng tới phát triển đô thị đáng sống


2. Mục tiêu chung

  • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, năng động, sáng tạo
  • Năng lực tư duy và khả năng tác nghiệp trong thực tiễn quản trị đô thị gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vữngvới tiếp cận liên ngành; 
  • Khả năng ứng biến linh hoạt trong môi trường đa văn hóa
  • Khả năng hội nhập quốc tế

3. Thông tin tuyển sinh 

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh tại đây: https://sis.vnu.edu.vn/categories/tuyen-sinh/cu-nhan-quan-tri-do-thi-thong-minh-va-ben-vung
  

CÁC TIN KHÁC