Thông cáo báo chí: Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại: thách thức và triển vọng”

Cập nhật lúc 2023-11-14 01:51:04

Kính gửi: Quý đơn vị truyền thông!

Ngày 22/04/2022 (thứ Sáu), Khoa Các khoa học liên ngành (CKHLN) - ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại: thách thức và triển vọng” trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Khoa năm 2022.

Tham dự hội thảo có: đại diện Ban Giám đốc ĐHQGHN; đại diện Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL Hà Nội; đại diện Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu châu Á, ĐHQGHN. Cùng các chuyên gia khách mời, các nhà khoa học trong cả nước, các tác giả tham luận và đại biểu quan tâm tới lĩnh vực di sản.

Việt Nam là một quốc gia có số lượng di sản phong phú, loại hình đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc. Di sản được coi như là tài sản văn hóa, vô giá đối với cộng đồng, dân tộc, quốc gia và đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước. Tuy nhiên, di sản cũng đang đứng trước nhiều thách thức về sự tồn tại, bảo vệ và phát huy giá trị. Di sản bị mai một, hư hại do tác động của thiên tai cũng như sự can thiệp con người một cách thiếu kiểm soát, sai mục đích, vô nguyên tắc. Nhiều di sản bị xâm hại trong quá trình trùng tu, tôn tạo di tích; khai thác quá mức nguồn tài nguyên di sản thiên nhiên trong khi chưa quan tâm đầy đủ đến tính hài hòa và bền vững về mặt môi trường và xã hội; hay hiểu sai về vai trò của cộng đồng trong thực tiễn bảo vệ di sản, đặc biệt là đối với di sản văn hóa phi vật thể. Di sản Việt Nam được bảo vệ theo thể chế bởi các Công ước UNESCO như Công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và những chương trình ký ức thế giới, hệ thống luật pháp và các cơ quan, ban ngành hữu quan. Lĩnh vực di sản đã và đang là một phần của cuộc sống con người, của công tác văn hóa về di sản, cũng như là một chủ đề được các chuyên gia từ các ngành khoa học liên ngành trên toàn thế giới quan tâm. Di sản cũng là một chương trình đào tạo cho các chuyên viên, nhà báo, cho nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ và sinh viên để có kiến thức chuyên sâu về di sản, phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo vệ di sản.

Trong bối cảnh đó, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN với tâm thế của một đơn vị tiên phong đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Di sản không thể đặt mình nằm ngoài nỗ lực của quốc gia. Cùng với các chương trình đào tạo đã, đang và được triển khai, các hoạt động hợp tác về khoa học của Khoa với các đơn vị nghiên cứu và thực hành về di sản trên cả nước đang dần được hình thành và hiện thực hoá bởi các đề tài, nhiệm vụ do Khoa chủ trì hoặc cán bộ, giảng viên và học viên của Khoa tham gia, góp phần vào chiến lược phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Từ những lý do nêu trên, Khoa Các Khoa học liên ngành tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại: Thách thức và triển vọng” như là một sự kiện khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với công tác nghiên cứu và đào tạo về di sản. Hội thảo hội tụ những nhà khoa học đầu ngành về di sản, các chuyên gia, các nhà quản lý trung ương và địa phương, các nhà báo, đại diện cộng đồng tham dự. Hội thảo là một diễn đàn học thuật cần thiết để các nhà khoa học, nhà quản lý trình bày, trao đổi về các khía cạnh của công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh đương đại. Những kiến thức, sự trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tế về di sản từ của các đại biểu sẽ được công bố trong kỷ yếu Hội thảo, góp phần phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo về di sản ở Việt Nam nói chung, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng. Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:

 • Di sản học, lý thuyết và cách tiếp cận.

 • Bảo vệ và phát huy di sản trong phát triển.

• Những thách thức bảo vệ và phát huy di sản trong bối cảnh đương đại.

• Nguồn nhân lực và giáo dục di sản

Hình thức tổ chức: Trực tiếp - Miễn phí tham dự

Thời gian: 08h00 - 16h30 ngày 22/04/2022 (thứ Sáu);

Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

Liên hệ: Vũ Thanh Ngọc (Ms.) | M: 0912.775237 | Phòng Truyền thông & Tuyển sinh

Trân trọng kính mời!

CÁC TIN KHÁC