Tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị tài nguyên di sản

Mã Khoa: QHK | Mã ngành: Quản trị tài nguyên di sản - 7900205 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://bit.ly/dodaihoc2023 XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN TẠI ĐÂY Tham khảo các CTĐT ĐẠI...

By SISSVNU | Quản trị tài nguyên di sản

Tuyển sinh Đại học chính quy ngành Quản trị thương hiệu

  Mã Khoa: QHK | Mã ngành: Quản trị thương hiệu - 7349001 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://bit.ly/dodaihoc2023 XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TẠI ĐÂY Tham khảo các CTĐT ĐẠI HỌC CH&Iacut...

By SISSVNU | Quản trị thương hiệu

Quản lí nhà nước và chính sách biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

  Giới thiệu về khóa học Biến đổi khí hậu là vấn đề đã và đang được nhận được sự quan tâm lớn của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, với các mục...

By SISSVNU | Đào tạo ngắn hạn

Kiến thức và một số công cụ giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, sự phát triển của vùng, miền, khu vực, lĩnh vực

1. Giới thiệu về khóa học Biến đổi khí hậu là vấn đề đã và đang được nhận được sự quan tâm lớn của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, với các mục tiêu ph&aac...

By SISSVNU | Đào tạo ngắn hạn