Danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Cập nhật lúc 2024-01-28 17:00:00

DANH MỤC THỐNG KÊ NGÀNH ĐÀO TẠO CÁC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHẦN I. DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Mã ngành

Tên ngành

Hiệu lực

Ghi chú

714

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

71401

Khoa học giáo dục

 

 

7140101

Giáo dục học

 

 

7140103

Công nghệ giáo dục

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

7140114

Quản lý giáo dục

 

 

71402

Đào tạo giáo viên

 

 

7140201

Giáo dục Mầm non

 

 

7140202

Giáo dục Tiểu học

 

 

7140203

Giáo dục Đặc biệt

 

 

7140204

Giáo dục Công dân

 

 

7140205

Giáo dục Chính trị

 

 

7140206

Giáo dục Thể chất

 

 

7140207

Huấn luyện thể thao

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Chuyển đến nhóm ngành 78103

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

 

7140209

Sư phạm Toán học

 

 

7140210

Sư phạm Tin học

 

 

7140211

Sư phạm Vật lý

 

 

7140212

Sư phạm Hóa học

 

 

7140213

Sư phạm Sinh học

 

 

7140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

 

 

7140215

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

 

 

7140217

Sư phạm Ngữ văn

 

 

7140218

Sư phạm Lịch sử

 

 

7140219

Sư phạm Địa lý

 

 

7140221

Sư phạm Âm nhạc

 

 

7140222

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

7140223

Sư phạm Tiếng Bana

 

 

7140224

Sư phạm Tiếng Êđê

 

 

7140225

Sư phạm Tiếng Jrai

 

 

7140226

Sư phạm Tiếng Khmer

 

 

7140227

Sư phạm Tiếng H'mong

 

 

7140228

Sư phạm Tiếng Chăm

 

 

7140229

Sư phạm Tiếng M'nông

 

 

7140230

Sư phạm Tiếng Xêđăng

 

 

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

 

 

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

 

 

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

 

 

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

 

 

7140235

Sư phạm Tiếng Đức

 

 

7140236

Sư phạm Tiếng Nhật

 

 

7140237

Sư phạm Tiếng Hàn Quốc

 

 

7140245

Sư phạm nghệ thuật

 

 

7140246

Sư phạm công nghệ

 

 

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên

 

 

7140248

Giáo dục pháp luật

 

 

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

71490

Khác

 

 

721

Nghệ thuật

 

 

72101

Mỹ thuật

 

 

7210101

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

 

 

7210103

Hội họa

 

 

7210104

Đồ họa

 

 

7210105

Điêu khắc

 

 

7210107

Gốm

 

 

7210110

Mỹ thuật đô thị

 

 

72102

Nghệ thuật trình diễn

 

 

7210201

Âm nhạc học

 

 

7210203

Sáng tác âm nhạc

 

 

7210204

Chỉ huy âm nhạc

 

 

7210205

Thanh nhạc

 

 

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương tây

 

 

7210208

Piano

 

 

7210209

Nhạc Jazz

 

 

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

 

 

7210221

Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu

 

 

7210225

Biên kịch sân khấu

 

 

7210226

Diễn viên sân khấu kịch hát

 

 

7210227

Đạo diễn sân khấu

 

 

7210231

Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình

 

 

7210233

Biên kịch điện ảnh, truyền hình

 

 

7210234

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

 

 

7210235

Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

 

 

7210236

Quay phim

 

 

7210241

Lý luận, lịch sử và phê bình múa

 

 

7210242

Diễn viên múa

 

 

7210243

Biên đạo múa

 

 

7210244

Huấn luyện múa

 

 

72103

Nghệ thuật nghe nhìn

 

 

7210301

Nhiếp ảnh

 

 

7210302

Công nghệ điện ảnh, truyền hình

 

 

7210303

Thiết kế âm thanh, ánh sáng

 

 

72104

Mỹ thuật ứng dụng

 

 

7210402

Thiết kế công nghiệp

 

 

7210403

Thiết kế đồ họa

 

 

7210404

Thiết kế thời trang

 

 

7210406

Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh

 

 

72190

Khác

 

 

722

Nhân văn

 

 

72201

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam

 

 

7220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

 

 

7220104

Hán Nôm

 

 

7220105

Ngôn ngữ Jrai

 

 

7220106

Ngôn ngữ Khmer

 

 

7220107

Ngôn ngữ H'mong

 

 

7220108

Ngôn ngữ Chăm

 

 

7220110

Sáng tác văn học

 

 

7220112

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

 

72202

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài

 

 

7220201

Ngôn ngữ Anh

 

 

7220202

Ngôn ngữ Nga

 

 

7220203

Ngôn ngữ Pháp

 

 

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

7220205

Ngôn ngữ Đức

 

 

7220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

 

 

7220207

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

 

 

7220208

Ngôn ngữ Italia

 

 

7220209

Ngôn ngữ Nhật

 

 

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

 

 

7220211

Ngôn ngữ Ảrập

 

 

72290

Khác

 

 

7229001

Triết học

 

 

7229008

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 729008)

7229009

Tôn giáo học

 

 

7229010

Lịch sử

 

 

7229020

Ngôn ngữ học

 

 

7229030

Văn học

 

 

7229040

Văn hóa học

 

 

7229042

Quản lý văn hóa

 

 

7229045

Gia đình học

 

 

731

Khoa học xã hội và hành vi

 

 

73101

Kinh tế học

 

 

7310101

Kinh tế

 

 

7310102

Kinh tế chính trị

 

 

7310104

Kinh tế đầu tư

 

 

7310105

Kinh tế phát triển

 

 

7310106

Kinh tế quốc tế

 

 

7310107

Thống kê kinh tế

 

 

7310108

Toán kinh tế

 

 

7310109

Kinh tế số

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

73102

Khoa học chính trị

 

 

7310201

Chính trị học

 

 

7310202

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

 

 

7310205

Quản lý nhà nước

 

 

7310206

Quan hệ quốc tế

 

 

73103

Xã hội học và Nhân học

 

 

7310301

Xã hội học

 

 

7310302

Nhân học

 

 

73104

Tâm lý học

 

 

7310401

Tâm lý học

 

 

7310403

Tâm lý học giáo dục

 

 

73105

Địa lý học

 

 

7310501

Địa lý học

 

 

73106

Khu vực học

 

 

7310601

Quốc tế học

 

 

7310602

Châu Á học

 

 

7310607

Thái Bình Dương học

 

 

7310608

Đông phương học

 

 

7310612

Trung Quốc học

 

 

7310613

Nhật Bản học

 

 

7310614

Hàn Quốc học

 

 

7310620

Đông Nam Á học

 

 

7310630

Việt Nam học

 

 

73190

Khác

 

 

732

Báo chí và thông tin

 

 

73201

Báo chí và truyền thông

 

 

7320101

Báo chí

 

 

7320104

Truyền thông đa phương tiện

 

 

7320105

Truyền thông đại chúng

 

 

7320106

Công nghệ truyền thông

 

 

7320107

Truyền thông quốc tế

 

 

7320108

Quan hệ công chúng

 

 

73202

Thông tin - Thư viện

 

 

7320201

Thông tin - Thư viện

 

 

7320205

Quản lý thông tin

 

 

73203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

 

 

7320303

Lưu trữ học

 

 

7320305

Bảo tàng học

 

 

73204

Xuất bản - Phát hành

 

 

7320401

Xuất bản

 

 

7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

 

 

73290

Khác

 

 

734

Kinh doanh và quản lý

 

 

73401

Kinh doanh

 

 

7340101

Quản trị kinh doanh

 

 

7340115

Marketing

 

 

7340116

Bất động sản

 

 

7340120

Kinh doanh quốc tế

 

 

7340121

Kinh doanh thương mại

 

 

7340122

Thương mại điện tử

 

 

7340123

Kinh doanh thời trang và dệt may

 

 

73402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

 

 

7340201

Tài chính - Ngân hàng

 

 

7340204

Bảo hiểm

 

 

7340205

Công nghệ tài chính

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

73403

Kế toán - Kiểm toán

 

 

7340301

Kế toán

 

 

7340302

Kiểm toán

 

 

73404

Quản trị - Quản lý

 

 

7340401

Khoa học quản lý

 

 

7340403

Quản lý công

 

 

7340404

Quản trị nhân lực

 

 

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

7340406

Quản trị văn phòng

 

 

7340408

Quan hệ lao động

 

 

7340409

Quản lý dự án

 

 

73490

Khác

 

 

738

Pháp luật

 

 

73801

Luật

 

 

7380101

Luật

 

 

7380102

Luật hiến pháp và luật hành chính

 

 

7380103

Luật dân sự và tố tụng dân sự

 

 

7380104

Luật hình sự và tố tụng hình sự

 

 

7380107

Luật kinh tế

 

 

7380108

Luật quốc tế

 

 

73890

Khác

 

 

742

Khoa học sự sống

 

 

74201

Sinh học

 

 

7420101

Sinh học

 

 

74202

Sinh học ứng dụng

 

 

7420201

Công nghệ sinh học

 

 

7420202

Kỹ thuật sinh học

 

 

7420203

Sinh học ứng dụng

 

 

74290

Khác

 

 

744

Khoa học tự nhiên

 

 

74401

Khoa học vật chất

 

 

7440101

Thiên văn học

 

 

7440102

Vật lý học

 

 

7440106

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

 

7440110

Cơ học

 

 

7440112

Hóa học

 

 

7440122

Khoa học vật liệu

 

 

74402

Khoa học trái đất

 

 

7440201

Địa chất học

 

 

7440212

Bản đồ học

 

 

7440217

Địa lý tự nhiên

 

 

7440222

Khí tượng và khí hậu học

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 7440221)

7440224

Thủy văn học

 

 

7440228

Hải dương học

 

 

74403

Khoa học môi trường

 

 

7440301

Khoa học môi trường

 

 

74490

Khác

 

 

746

Toán và thống kê

 

 

74601

Toán học

 

 

7460101

Toán học

 

 

7460107

Khoa học tính toán

 

 

7460108

Khoa học dữ liệu

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

7460112

Toán ứng dụng

 

 

7460115

Toán cơ

 

 

7460117

Toán tin

 

 

74602

Thống kê

 

 

7460201

Thống kê

 

 

74690

Khác

 

 

748

Máy tính và công nghệ thông tin

 

 

74801

Máy tính

 

 

7480101

Khoa học máy tính

 

 

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 

 

7480103

Kỹ thuật phần mềm

 

 

7480104

Hệ thống thông tin

 

 

7480106

Kỹ thuật máy tính

 

 

7480107

Trí tuệ nhân tạo

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

 

 

74802

Công nghệ thông tin

 

 

7480201

Công nghệ thông tin

 

 

7480202

An toàn thông tin

 

 

74890

Khác

 

 

751

Công nghệ kỹ thuật

 

 

75101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

 

 

7510101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

 

 

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

7510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

 

7510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

 

7510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

 

 

75102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

7510202

Công nghệ chế tạo máy

 

 

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

 

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

 

7510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

 

 

7510207

Công nghệ kỹ thuật tàu thủy

 

 

7510211

Bảo dưỡng công nghiệp

 

 

75103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

 

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

 

 

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

75104

Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

 

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

 

7510402

Công nghệ vật liệu

 

 

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

7510407

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

 

 

75106

Quản lý công nghiệp

 

 

7510601

Quản lý công nghiệp

 

 

7510604

Kinh tế công nghiệp

 

 

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 

 

75107

Công nghệ dầu khí và khai thác

 

 

7510701

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

 

 

75108

Công nghệ kỹ thuật in

 

 

7510801

Công nghệ kỹ thuật in

 

 

75190

Khác

 

 

752

Kỹ thuật

 

 

75201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

 

 

7520101

Cơ kỹ thuật

 

 

7520103

Kỹ thuật cơ khí

 

 

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

 

 

7520115

Kỹ thuật nhiệt

 

 

7520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

 

 

7520117

Kỹ thuật công nghiệp

 

 

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 

 

7520120

Kỹ thuật hàng không

 

 

7520121

Kỹ thuật không gian

 

 

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

 

 

7520130

Kỹ thuật ô tô

 

 

7520137

Kỹ thuật in

 

 

7520138

Kỹ thuật hàng hải

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

75202

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

7520201

Kỹ thuật điện

 

 

7520204

Kỹ thuật rađa - dẫn đường

 

 

7520205

Kỹ thuật thủy âm

 

 

7520206

Kỹ thuật biển

 

 

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

 

 

7520212

Kỹ thuật y sinh

 

 

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

75203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

 

7520301

Kỹ thuật hóa học

 

 

7520309

Kỹ thuật vật liệu

 

 

7520310

Kỹ thuật vật liệu kim loại

 

 

7520312

Kỹ thuật dệt

 

 

7520320

Kỹ thuật môi trường

 

 

75204

Vật lý kỹ thuật

 

 

7520401

Vật lý kỹ thuật

 

 

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

 

 

75205

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

 

7520501

Kỹ thuật địa chất

 

 

7520502

Kỹ thuật địa vật lý

 

 

7520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

 

 

75206

Kỹ thuật mỏ

 

 

7520601

Kỹ thuật mỏ

 

 

7520602

Kỹ thuật thăm dò và khảo sát

 

 

7520604

Kỹ thuật dầu khí

 

 

7520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

 

 

75290

Khác

 

 

754

Sản xuất và chế biến

 

 

75401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

 

 

7540101

Công nghệ thực phẩm

 

 

7540102

Kỹ thuật thực phẩm

 

 

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

 

 

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

 

 

7540106

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

 

 

75402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

 

 

7540202

Công nghệ sợi, dệt

 

 

7540203

Công nghệ vật liệu dệt, may

 

 

7540204

Công nghệ dệt, may

 

 

7540206

Công nghệ da giày

 

 

75490

Khác

 

 

7549001

Công nghệ chế biến lâm sản

 

 

758

Kiến trúc và xây dựng

 

 

75801

Kiến trúc và quy hoạch

 

 

7580101

Kiến trúc

 

 

7580102

Kiến trúc cảnh quan

 

 

7580103

Kiến trúc nội thất

 

 

7580104

Kiến trúc đô thị

 

 

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

 

 

7580106

Quản lý đô thị và công trình

 

 

7580108

Thiết kế nội thất

 

 

7580111

Bảo tồn di sản kiến trúc - Đô thị

 

 

7580112

Đô thị học

 

 

75802

Xây dựng

 

 

7580201

Kỹ thuật xây dựng

 

 

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

 

 

7580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

 

 

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

 

7580211

Địa kỹ thuật xây dựng

 

 

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

 

 

75803

Quản lý xây dựng

 

 

7580301

Kinh tế xây dựng

 

 

7580302

Quản lý xây dựng

 

 

75890

Khác

 

 

762

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

 

76201

Nông nghiệp

 

 

7620101

Nông nghiệp

 

 

7620102

Khuyến nông

 

 

7620103

Khoa học đất

 

 

7620105

Chăn nuôi

 

 

7620109

Nông học

 

 

7620110

Khoa học cây trồng

 

 

7620112

Bảo vệ thực vật

 

 

7620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

 

7620114

Kinh doanh nông nghiệp

 

 

7620115

Kinh tế nông nghiệp

 

 

7620116

Phát triển nông thôn

 

 

76202

Lâm nghiệp

 

 

7620201

Lâm học

 

 

7620202

Lâm nghiệp đô thị

 

 

7620205

Lâm sinh

 

 

7620211

Quản lý tài nguyên rừng

 

 

76203

Thủy sản

 

 

7620301

Nuôi trồng thủy sản

 

 

7620302

Bệnh học thủy sản

 

 

7620303

Khoa học thủy sản

 

 

7620304

Khai thác thủy sản

 

 

7620305

Quản lý thủy sản

 

 

76290

Khác

 

 

764

Thú y

 

 

76401

Thú y

 

 

7640101

Thú y

 

 

76490

Khác

 

 

772

Sức khỏe

 

 

77201

Y học

 

 

7720101

Y khoa

 

 

7720110

Y học dự phòng

 

 

7720115

Y học cổ truyền

 

 

77202

Dược học

 

 

7720201

Dược học

 

 

7720203

Hóa dược

 

 

77203

Điều dưỡng - hộ sinh

 

 

7720301

Điều dưỡng

 

 

7720302

Hộ sinh

 

 

77204

Dinh dưỡng

 

 

7720401

Dinh dưỡng

 

 

77205

Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa)

 

 

7720501

Răng - Hàm - Mặt

 

 

7720502

Kỹ thuật phục hình răng

 

 

77206

Kỹ thuật Y học

 

 

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

 

7720602

Kỹ thuật hình ảnh y học

 

 

7720603

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

 

 

77207

Y tế công cộng

 

 

7720701

Y tế công cộng

 

 

77208

Quản lý Y tế

 

 

7720801

Tổ chức và Quản lý y tế

 

 

7720802

Quản lý bệnh viện

 

 

77290

Khác

 

 

7729001

Y sinh học thể dục thể thao

 

 

776

Dịch vụ xã hội

 

 

77601

Công tác xã hội

 

 

7760101

Công tác xã hội

 

 

7760102

Công tác thanh thiếu niên

 

 

7760103

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 8760103)

77690

Khác

 

 

781

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

78101

Du lịch

 

 

7810101

Du lịch

 

 

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

78102

Khách sạn, nhà hàng

 

 

7810201

Quản trị khách sạn

 

 

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

 

78103

Thể dục, thể thao

 

 

7810301

Quản lý thể dục thể thao

 

 

7810302

Huấn luyện thể thao

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Ngành chuyển đến từ nhóm ngành 71402 (mã cũ là 7140207)

78105

Kinh tế gia đình

 

 

7810501

Kinh tế gia đình

 

 

78190

Khác

 

 

784

Dịch vụ vận tải

 

 

78401

Khai thác vận tải

 

 

7840101

Khai thác vận tải

 

 

7840102

Quản lý hoạt động bay

 

 

7840104

Kinh tế vận tải

 

 

7840106

Khoa học hàng hải

 

 

78490

Khác

 

 

785

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

 

78501

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

 

 

7850103

Quản lý đất đai

 

 

78502

Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

 

 

7850201

Bảo hộ lao động

 

 

78590

Khác

 

 

786

An ninh, Quốc phòng

 

 

78601

An ninh và trật tự xã hội

 

 

7860101

Trinh sát an ninh

 

 

7860102

Trinh sát cảnh sát

 

 

7860103

Trinh sát kỹ thuật

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

7860104

Điều tra hình sự

 

 

7860107

Kỹ thuật Công an nhân dân

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

7860108

Kỹ thuật hình sự

 

 

7860109

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

 

 

7860110

Quản lý trật tự an toàn giao thông

 

 

7860111

Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

 

 

7860112

Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân

 

 

7860113

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

 

 

7860116

Hậu cần công an nhân dân

 

 

7860117

Tình báo an ninh

 

 

78602

Quân sự

 

 

7860201

Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

 

7860202

Chỉ huy tham mưu Hải quân

 

 

7860203

Chỉ huy tham mưu Không quân

 

 

7860204

Chỉ huy tham mưu Phòng không

 

 

7860205

Chỉ huy tham mưu Pháo binh

 

 

7860206

Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

 

 

7860207

Chỉ huy tham mưu Đặc công

 

 

7860214

Biên phòng

 

 

7860217

Tình báo quân sự

 

 

7860218

Hậu cần quân sự

 

 

7860219

Chỉ huy, tham mưu thông tin

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 7860220)

7860220

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật

 

 

7860222

Quân sự cơ sở

 

 

7860226

Chỉ huy kỹ thuật Phòng không

 

 

7860227

Chỉ huy kỹ thuật Tăng - thiết giáp

 

 

7860228

Chỉ huy kỹ thuật công binh

 

 

7860229

Chỉ huy kỹ thuật hóa học

 

 

7860231

Trinh sát kỹ thuật

 

 

7860232

Chỉ huy kỹ thuật hải quân

 

 

7860233

Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử

 

 

78690

Khác

 

 

790

Khác

 

 

PHẦN II. DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Mã ngành

Tên ngành

Hiệu lực

Ghi chú

814

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

81401

Khoa học giáo dục

 

 

8140101

Giáo dục học

 

 

8140110

Lý luận và phương pháp dạy học

 

 

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

 

 

8140113

Giáo dục và phát triển cộng đồng

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

8140114

Quản lý giáo dục

 

 

8140115

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

 

 

8140116

Thiết kế phương tiện giáo dục, giảng dạy

 

 

8140117

Giáo dục quốc tế và so sánh

 

 

8140118

Giáo dục đặc biệt

 

 

81490

Khác

 

 

821

Nghệ thuật

 

 

82101

Mỹ thuật

 

 

8210101

Lý luận và lịch sử mỹ thuật

 

 

8210102

Mỹ thuật tạo hình

 

 

82102

Nghệ thuật trình diễn

 

 

8210201

Âm nhạc học

 

 

8210202

Nghệ thuật âm nhạc

 

 

8210221

Lý luận và lịch sử sân khấu

 

 

8210222

Nghệ thuật sân khấu

 

 

8210231

Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình

 

 

8210232

Nghệ thuật điện ảnh, truyền hình

 

 

82104

Mỹ thuật ứng dụng

 

 

8210401

Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng

 

 

8210402

Thiết kế công nghiệp

 

 

8210403

Thiết kế đồ họa

 

 

8210404

Thiết kế thời trang

 

 

8210406

Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh

 

 

8210410

Mỹ thuật ứng dụng

 

 

82190

Khác

 

 

822

Nhân văn

 

 

82201

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam

 

 

8220102

Ngôn ngữ Việt Nam

 

 

8220104

Hán Nôm

 

 

8220109

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

 

8220120

Lý luận văn học

 

 

8220121

Văn học Việt Nam

 

 

8220125

Văn học dân gian

 

 

82202

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài

 

 

8220201

Ngôn ngữ Anh

 

 

8220202

Ngôn ngữ Nga

 

 

8220203

Ngôn ngữ Pháp

 

 

8220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

8220205

Ngôn ngữ Đức

 

 

8220209

Ngôn ngữ Nhật

 

 

8220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

 

 

8220241

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 6022024)

8220242

Văn học nước ngoài

 

 

82290

Khác

 

 

8229001

Triết học

 

 

8229008

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

8229009

Tôn giáo học

 

 

8229011

Lịch sử thế giới

 

 

8229012

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc

 

 

8229013

Lịch sử Việt Nam

 

 

8229015

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

8229017

Khảo cổ học

 

 

8229020

Ngôn ngữ học

 

 

8229030

Văn học

 

 

8229031

Văn học so sánh

 

 

8229040

Văn hóa học

 

 

8229041

Văn hóa dân gian

 

 

8229042

Quản lý văn hóa

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 8319042)

8229043

Văn hóa so sánh

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 8319043)

831

Khoa học xã hội và hành vi

 

 

83101

Kinh tế học

 

 

8310101

Kinh tế học

 

 

8310102

Kinh tế chính trị

 

 

8310104

Kinh tế đầu tư

 

 

8310105

Kinh tế phát triển

 

 

8310106

Kinh tế quốc tế

 

 

8310107

Thống kê kinh tế

 

 

8310108

Toán kinh tế

 

 

8310110

Quản lý kinh tế

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 8340410)

83102

Khoa học chính trị

 

 

8310201

Chính trị học

 

 

8310202

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

 

8310204

Hồ Chí Minh học

 

 

8310206

Quan hệ quốc tế

 

 

83103

Xã hội học và Nhân học

 

 

8310301

Xã hội học

 

 

8310302

Nhân học

 

 

8310310

Dân tộc học

 

 

8310313

Phát triển bền vững

 

 

8310315

Phát triển con người

 

 

8310317

Quyền con người

 

 

83104

Tâm lý học

 

 

8310401

Tâm lý học

 

 

8310402

Tâm lý học lâm sàng

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

83105

Địa lý học

 

 

8310501

Địa lý học

 

 

83106

Khu vực học

 

 

8310601

Quốc tế học

 

 

8310602

Châu Á học

 

 

8310608

Đông phương học

 

 

8310612

Trung Quốc học

 

 

8310613

Nhật Bản học

 

 

8310620

Đông Nam Á học

 

 

8310630

Việt Nam học

 

 

83190

Khác

 

 

832

Báo chí và thông tin

 

 

83201

Báo chí và truyền thông

 

 

8320101

Báo chí học

 

 

8320105

Truyền thông đại chúng

 

 

8320108

Quan hệ công chúng

 

 

83202

Thông tin - Thư viện

 

 

8320202

Thông tin học

 

 

8320203

Khoa học thư viện

 

 

83203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

 

 

8320303

Lưu trữ học

 

 

8320305

Bảo tàng học

 

 

83204

Xuất bản - Phát hành

 

 

8320401

Xuất bản

 

 

83290

Khác

 

 

834

Kinh doanh và quản lý

 

 

83401

Kinh doanh

 

 

8340101

Quản trị kinh doanh

 

 

8340121

Kinh doanh thương mại

 

 

83402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

 

 

8340201

Tài chính - Ngân hàng

 

 

8340204

Bảo hiểm

 

 

83403

Kế toán - Kiểm toán

 

 

8340301

Kế toán

 

 

83404

Quản trị - Quản lý

 

 

8340401

Khoa học quản lý

 

 

8340402

Chính sách công

 

 

8340403

Quản lý công

 

 

8340404

Quản trị nhân lực

 

 

8340405

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

8340406

Quản trị văn phòng

 

 

8340412

Quản lý khoa học và công nghệ

 

 

8340417

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

 

 

83490

Khác

 

 

838

Pháp luật

 

 

83801

Luật

 

 

8380101

Luật

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

8380102

Luật hiến pháp và luật hành chính

 

 

8380103

Luật dân sự và tố tụng dân sự

 

 

8380104

Luật hình sự và tố tụng hình sự

 

 

8380105

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

 

 

8380106

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

 

8380107

Luật kinh tế

 

 

8380108

Luật quốc tế

 

 

83890

Khác

 

 

842

Khoa học sự sống

 

 

84201

Sinh học

 

 

8420101

Sinh học

 

 

8420102

Nhân chủng học

 

 

8420103

Động vật học

 

 

8420107

Vi sinh vật học

 

 

8420108

Thủy sinh vật học

 

 

8420111

Thực vật học

 

 

8420114

Sinh học thực nghiệm

 

 

8420116

Hóa sinh học

 

 

8420120

Sinh thái học

 

 

8420121

Di truyền học

 

 

84202

Sinh học ứng dụng

 

 

8420201

Công nghệ sinh học

 

 

84290

Khác

 

 

844

Khoa học tự nhiên

 

 

84401

Khoa học vật chất

 

 

8440101

Thiên văn học

 

 

8440103

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

 

 

8440104

Vật lý chất rắn

 

 

8440105

Vật lý vô tuyến và điện tử

 

 

8440106

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

 

8440107

Cơ học vật rắn

 

 

8440108

Cơ học chất lỏng và chất khí

 

 

8440109

Cơ học

 

 

8440110

Quang học

 

 

8440111

Vật lý địa cầu

 

 

8440112

Hóa học

 

 

8440113

Hóa vô cơ

 

 

8440114

Hóa hữu cơ

 

 

8440118

Hóa phân tích

 

 

8440119

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

 

8440120

Hóa môi trường

 

 

8440122

Khoa học vật liệu

 

 

84402

Khoa học trái đất

 

 

8440201

Địa chất học

 

 

8440205

Khoáng vật học và địa hóa học

 

 

8440210

Địa vật lý

 

 

8440212

Bản đồ học

 

 

8440214

Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

 

 

8440217

Địa lý tự nhiên

 

 

8440218

Địa mạo và cổ địa lý

 

 

8440220

Địa lý tài nguyên và môi trường

 

 

8440222

Khí tượng và khí hậu học

 

 

8440224

Thủy văn học

 

 

8440228

Hải dương học

 

 

84403

Khoa học môi trường

 

 

8440301

Khoa học môi trường

 

 

84490

Khác

 

 

846

Toán và thống kê

 

 

84601

Toán học

 

 

8460101

Toán học

 

 

8460102

Toán giải tích

 

 

8460103

Phương trình vi phân và tích phân

 

 

8460104

Đại số và lý thuyết số

 

 

8460105

Hình học và tôpô

 

 

8460106

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

 

 

8460107

Khoa học tính toán

 

 

8460108

Khoa học dữ liệu

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

8460110

Cơ sở toán học cho tin học

 

 

8460112

Toán ứng dụng

 

 

8460113

Phương pháp toán sơ cấp

 

 

8460117

Toán tin

 

 

84602

Thống kê

 

 

8460201

Thống kê

 

 

84690

Khác

 

 

848

Máy tính và công nghệ thông tin

 

 

84801

Máy tính

 

 

8480101

Khoa học máy tính

 

 

8480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 

 

8480103

Kỹ thuật phần mềm

 

 

8480104

Hệ thống thông tin

 

 

8480106

Kỹ thuật máy tính

 

 

8480107

Trí tuệ nhân tạo

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

84802

Công nghệ thông tin

 

 

8480201

Công nghệ thông tin

 

 

8480202

An toàn thông tin

 

 

8480204

Quản lý công nghệ thông tin

 

 

8480205

Quản lý Hệ thống thông tin

 

 

84890

Khác

 

 

851

Công nghệ kỹ thuật

 

 

85106

Quản lý công nghiệp

 

 

8510601

Quản lý công nghiệp

 

 

8510602

Quản lý năng lượng

 

 

8510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

 

85190

Khác

 

 

852

Kỹ thuật

 

 

85201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

 

 

8520101

Cơ kỹ thuật

 

 

8520103

Kỹ thuật cơ khí

 

 

8520114

Kỹ thuật cơ điện tử

 

 

8520115

Kỹ thuật nhiệt

 

 

8520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

 

 

8520117

Kỹ thuật công nghiệp

 

 

8520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 

 

8520120

Kỹ thuật hàng không

 

 

8520121

Kỹ thuật không gian

 

 

8520122

Kỹ thuật tàu thủy

 

 

8520130

Kỹ thuật ô tô

 

 

8520135

Kỹ thuật năng lượng

 

 

8520137

Kỹ thuật in

 

 

8520138

Kỹ thuật hàng hải

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

85202

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

8520201

Kỹ thuật điện

 

 

8520203

Kỹ thuật điện tử

 

 

8520204

Kỹ thuật rađa - dẫn đường

 

 

8520208

Kỹ thuật viễn thông

 

 

8520209

Kỹ thuật mật mã

 

 

8520212

Kỹ thuật y sinh

 

 

8520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

85203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

 

8520301

Kỹ thuật hóa học

 

 

8520305

Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu

 

 

8520309

Kỹ thuật vật liệu

 

 

8520320

Kỹ thuật môi trường

 

 

85204

Vật lý kỹ thuật

 

 

8520401

Vật lý kỹ thuật

 

 

8520402

Kỹ thuật hạt nhân

 

 

85205

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

 

8520501

Kỹ thuật địa chất

 

 

8520502

Kỹ thuật địa vật lý

 

 

8520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

 

 

85206

Kỹ thuật mỏ

 

 

8520602

Kỹ thuật thăm dò và khảo sát

 

 

8520603

Khai thác mỏ

 

 

8520604

Kỹ thuật dầu khí

 

 

8520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

 

 

85290

Khác

 

 

854

Sản xuất và chế biến

 

 

85401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

 

 

8540101

Công nghệ thực phẩm

 

 

8540104

Công nghệ sau thu hoạch

 

 

8540105

Công nghệ chế biến thủy sản

 

 

8540106

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

 

 

85402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

 

 

8540203

Công nghệ vật liệu dệt, may

 

 

8540204

Công nghệ dệt, may

 

 

85490

Khác

 

 

8549001

Kỹ thuật chế biến lâm sản

 

 

858

Kiến trúc và xây dựng

 

 

85801

Kiến trúc và quy hoạch

 

 

8580101

Kiến trúc

 

 

8580103

Kiến trúc nội thất

 

 

8580105

Quy hoạch vùng và đô thị

 

 

8580106

Quản lý đô thị và công trình

 

 

8580408

Thiết kế nội thất

 

 

8580112

Đô thị học

 

 

85802

Xây dựng

 

 

8580201

Kỹ thuật xây dựng

 

 

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

 

 

8580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

 

 

8580204

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

 

 

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

8580206

Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

 

 

8580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

 

8580211

Địa kỹ thuật xây dựng

 

 

8580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

8580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

 

 

85803

Quản lý xây dựng

 

 

8580301

Kinh tế xây dựng

 

 

8580302

Quản lý xây dựng

 

 

85890

Khác

 

 

862

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

 

86201

Nông nghiệp

 

 

8620103

Khoa học đất

 

 

8620105

Chăn nuôi

 

 

8620110

Khoa học cây trồng

 

 

8620111

Di truyền và chọn giống cây trồng

 

 

8620112

Bảo vệ thực vật

 

 

8620115

Kinh tế nông nghiệp

 

 

8620116

Phát triển nông thôn

 

 

8620118

Hệ thống nông nghiệp

 

 

86202

Lâm nghiệp

 

 

8620201

Lâm học

 

 

8620205

Lâm sinh

 

 

8620211

Quản lý tài nguyên rừng

 

 

86203

Thủy sản

 

 

8620301

Nuôi trồng thủy sản

 

 

8620302

Bệnh học thủy sản

 

 

8620304

Khai thác thủy sản

 

 

8620305

Quản lý thủy sản

 

 

86290

Khác

 

 

864

Thú y

 

 

86401

Thú y

 

 

8640101

Thú y

 

 

86490

Khác

 

 

872

Sức khỏe

 

 

87201

Y học

 

 

8720101

Khoa học y sinh

 

 

8720102

Gây mê hồi sức

 

 

8720103

Hồi sức cấp cứu và chống độc

 

 

8720104

Ngoại khoa

 

 

8720105

Sản phụ khoa

 

 

8720106

Nhi khoa

 

 

8720107

Nội khoa

 

 

8720108

Ung thư

 

 

8720109

Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

 

 

8720110

Y học dự phòng

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 8720163)

8720111

Điện quang và Y học hạt nhân

 

 

8720115

Y học cổ truyền

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 8720113)

8720117

Dịch tễ học

 

 

8720118

Dược lý và độc chất

 

 

8720119

Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ

 

 

8720155

Tai - Mũi - Họng

 

 

8720157

Nhãn khoa

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa tên ngành (tên cũ là Mắt (nhãn khoa))

8720158

Khoa học thần kinh

 

 

87202

Dược học

 

 

8720202

Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

 

 

8720203

Hóa dược

 

 

8720205

Dược lý và dược lâm sàng

 

 

8720206

Dược liệu - Dược học cổ truyền

 

 

8720208

Hóa sinh dược

 

 

8720210

Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

 

 

8720212

Tổ chức quản lý dược

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 8720412)

87203

Điều dưỡng, hộ sinh

 

 

8720301

Điều dưỡng

 

 

8720302

Hộ sinh

 

 

87204

Dinh dưỡng

 

 

8720401

Dinh dưỡng

 

 

87205

Răng - Hàm - Mặt

 

 

8720501

Răng - Hàm - Mặt

 

 

87206

Kỹ thuật Y học

 

 

8720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

 

8720602

Kỹ thuật hình ảnh y học

 

 

8720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

 

 

87207

Y tế công cộng

 

 

8720701

Y tế công cộng

 

 

87208

Quản lý Y tế

 

 

8720801

Quản lý y tế

 

 

8720802

Quản lý bệnh viện

 

 

87290

Khác

 

 

8729001

Y học gia đình

 

 

8729002

Giáo dục y học

 

 

8729003

Y học quân sự

 

 

8729004

Y học biển

 

 

876

Dịch vụ xã hội

 

 

87601

Công tác xã hội

 

 

8760101

Công tác xã hội

 

 

87690

Khác

 

 

881

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

88101

Du lịch

 

 

8810101

Du lịch

 

 

8810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

88103

Thể dục, thể thao

 

 

8810301

Quản lý thể dục thể thao

 

 

88190

Khác

 

 

884

Dịch vụ vận tải

 

 

88401

Khai thác vận tải

 

 

8840103

Tổ chức và quản lý vận tải

 

 

8840106

Khoa học hàng hải

 

 

88490

Khác

 

 

885

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

 

88501

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

8850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

8850103

Quản lý đất đai

 

 

8850104

Quản lý biển đảo và đới bờ

 

 

88590

Khác

 

 

886

An ninh - Quốc phòng

 

 

88601

An ninh và trật tự xã hội

 

 

8860101

Trinh sát an ninh

 

 

8860102

Trinh sát cảnh sát

 

 

8860103

Trinh sát kỹ thuật

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

8860104

Điều tra hình sự

 

 

8860107

Kỹ thuật Công an nhân dân

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

8860108

Kỹ thuật hình sự

 

 

8860109

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

 

 

8860110

Quản lý trật tự an toàn giao thông

 

 

8860111

Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

 

 

8860112

Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân

 

 

8860113

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

 

 

8860116

Hậu cần công an nhân dân

 

 

8860117

Tình báo an ninh

 

 

8860118

An ninh phi truyền thống

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

88602

Quân sự

 

 

8860208

Nghệ thuật quân sự

 

 

8860209

Lịch sử nghệ thuật quân sự

 

 

8860210

Chiến lược quân sự

 

 

8860211

Chiến lược quốc phòng

 

 

8860212

Nghệ thuật chiến dịch

 

 

8860213

Chiến thuật

 

 

8860214

Biên phòng

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 8860215)

8860216

Quản lý biên giới và cửa khẩu

 

 

8860217

Tình báo quân sự

 

 

8860218

Hậu cần quân sự

 

 

8860220

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật

 

 

8860221

Trinh sát quân sự

 

 

88690

Khác

 

 

890

Khác

 

 

8900103

Bảo hộ lao động

 

 

PHẦN III. DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Mã ngành

Tên ngành

Hiệu lực

Ghi chú

914

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

91401

Khoa học giáo dục

 

 

9140101

Giáo dục học

 

 

9140102

Lý luận và lịch sử giáo dục

 

 

9140110

Lý luận và phương pháp dạy học

 

 

9140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

 

 

9140114

Quản lý giáo dục

 

 

9140115

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

 

 

9140116

Thiết kế phương tiện giáo dục, giảng dạy

 

 

9140117

Giáo dục quốc tế và so sánh

 

 

9140118

Giáo dục đặc biệt

 

 

91490

Khác

 

 

921

Nghệ thuật

 

 

92101

Mỹ thuật

 

 

9210101

Lý luận và lịch sử mỹ thuật

 

 

92102

Nghệ thuật trình diễn

 

 

9210201

Âm nhạc học

 

 

9210221

Lý luận và lịch sử sân khấu

 

 

9210231

Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình

 

 

92104

Mỹ thuật ứng dụng

 

 

92190

Khác

 

 

922

Nhân văn

 

 

92201

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam

 

 

9220102

Ngôn ngữ Việt Nam

 

 

9220104

Hán Nôm

 

 

9220109

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

 

9220120

Lý luận văn học

 

 

9220121

Văn học Việt Nam

 

 

9220125

Văn học dân gian

 

 

92202

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài

 

 

9220201

Ngôn ngữ Anh

 

 

9220202

Ngôn ngữ Nga

 

 

9220203

Ngôn ngữ Pháp

 

 

9220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

9220205

Ngôn ngữ Đức

 

 

9220209

Ngôn ngữ Nhật

 

 

9220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

 

 

9220241

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 6222024)

9220242

Văn học nước ngoài

 

 

92290

Khác

 

 

9229001

Triết học

 

 

9229002

Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử

 

 

9229004

Logic học

 

 

9229006

Đạo đức học

 

 

9229007

Mỹ học

 

 

9229008

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

9229009

Tôn giáo học

 

 

9229011

Lịch sử thế giới

 

 

9229012

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc

 

 

9229013

Lịch sử Việt Nam

 

 

9229015

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

9229017

Khảo cổ học

 

 

9229020

Ngôn ngữ học

 

 

9229030

Văn học

 

 

9229040

Văn hóa học

 

 

9229041

Văn hóa dân gian

 

 

9229042

Quản lý văn hóa

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 9319042)

931

Khoa học xã hội và hành vi

 

 

93101

Kinh tế học

 

 

9310101

Kinh tế học

 

 

9310102

Kinh tế chính trị

 

 

9310104

Kinh tế đầu tư

 

 

9310105

Kinh tế phát triển

 

 

9310106

Kinh tế quốc tế

 

 

9310107

Thống kê kinh tế

 

 

9310108

Toán kinh tế

 

 

9310110

Quản lý kinh tế

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 9340410)

93102

Khoa học chính trị

 

 

9310201

Chính trị học

 

 

9310202

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

 

9310204

Hồ Chí Minh học

 

 

9310206

Quan hệ quốc tế

 

 

93103

Xã hội học và Nhân học

 

 

9310301

Xã hội học

 

 

9310302

Nhân học

 

 

9310310

Dân tộc học

 

 

93104

Tâm lý học

 

 

9310401

Tâm lý học

 

 

93105

Địa lý học

 

 

9310501

Địa lý học

 

 

93106

Khu vực học

 

 

9310601

Quốc tế học

 

 

9310608

Đông phương học

 

 

9310612

Trung Quốc học

 

 

9310613

Nhật Bản học

 

 

9310620

Đông Nam Á học

 

 

9310630

Việt Nam học

 

 

93190

Khác

 

 

932

Báo chí và thông tin

 

 

93201

Báo chí và truyền thông

 

 

9320101

Báo chí học

 

 

9320105

Truyền thông đại chúng

 

 

93202

Thông tin - Thư viện

 

 

9320202

Thông tin học

 

 

9320203

Khoa học thư viện

 

 

93203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

 

 

9320303

Lưu trữ học

 

 

9320305

Bảo tàng học

 

 

93204

Xuất bản - Phát hành

 

 

9320401

Xuất bản

 

 

93290

Khác

 

 

934

Kinh doanh và quản lý

 

 

93401

Kinh doanh

 

 

9340101

Quản trị kinh doanh

 

 

9340121

Kinh doanh thương mại

 

 

93402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

 

 

9340201

Tài chính - Ngân hàng

 

 

9340204

Bảo hiểm

 

 

93403

Kế toán - Kiểm toán

 

 

9340301

Kế toán

 

 

93404

Quản trị - Quản lý

 

 

9340401

Khoa học quản lý

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

9340402

Chính sách công

 

 

9340403

Quản lý công

 

 

9340404

Quản trị nhân lực

 

 

9340405

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

9340412

Quản lý khoa học và công nghệ

 

 

93490

Khác

 

 

938

Pháp luật

 

 

93801

Luật

 

 

9380101

Luật

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

9380102

Luật hiến pháp và luật hành chính

 

 

9380103

Luật dân sự và tố tụng dân sự

 

 

9380104

Luật hình sự và tố tụng hình sự

 

 

9380105

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

 

 

9380106

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

 

9380107

Luật kinh tế

 

 

9380108

Luật quốc tế

 

 

93890

Khác

 

 

942

Khoa học sự sống

 

 

94201

Sinh học

 

 

9420101

Sinh học

 

 

9420102

Nhân chủng học

 

 

9420103

Động vật học

 

 

9420104

Sinh lý học người và động vật

 

 

9420105

Ký sinh trùng học

 

 

9420106

Côn trùng học

 

 

9420107

Vi sinh vật học

 

 

9420108

Thủy sinh vật học

 

 

9420111

Thực vật học

 

 

9420112

Sinh lý học thực vật

 

 

9420115

Lý sinh học

 

 

9420116

Hóa sinh học

 

 

9420120

Sinh thái học

 

 

9420121

Di truyền học

 

 

94202

Sinh học ứng dụng

 

 

9420201

Công nghệ sinh học

 

 

94290

Khác

 

 

944

Khoa học tự nhiên

 

 

94401

Khoa học vật chất

 

 

9440101

Thiên văn học

 

 

9440103

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

 

 

9440104

Vật lý chất rắn

 

 

9440105

Vật lý vô tuyến và điện tử

 

 

9440106

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

 

 

9440107

Cơ học vật rắn

 

 

9440108

Cơ học chất lỏng và chất khí

 

 

9440109

Cơ học

 

 

9440110

Quang học

 

 

9440111

Vật lý địa cầu

 

 

9440112

Hóa học

 

 

9440113

Hóa vô cơ

 

 

9440114

Hóa hữu cơ

 

 

9440117

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

 

 

9440118

Hóa phân tích

 

 

9440119

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

 

9440120

Hóa môi trường

 

 

9440122

Khoa học vật liệu

 

 

9440123

Vật liệu điện tử

 

 

9440125

Vật liệu cao phân tử và tổ hợp

 

 

9440127

Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử

 

 

9440129

Kim loại học

 

 

94402

Khoa học trái đất

 

 

9440201

Địa chất học

 

 

9440205

Khoáng vật học và địa hóa học

 

 

9440210

Địa vật lý

 

 

9440212

Bản đồ học

 

 

9440214

Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

 

 

9440217

Địa lý tự nhiên

 

 

9440218

Địa mạo và cổ địa lý

 

 

9440220

Địa lý tài nguyên và môi trường

 

 

9440221

Biến đổi khí hậu

 

 

9440222

Khí tượng và khí hậu học

 

 

9440224

Thủy văn học

 

 

9440228

Hải dương học

 

 

94403

Khoa học môi trường

 

 

9440301

Khoa học môi trường

 

 

9440303

Môi trường đất và nước

 

 

9440305

Độc học môi trường

 

 

94490

Khác

 

 

946

Toán và thống kê

 

 

94601

Toán học

 

 

9460101

Toán học

 

 

9460102

Toán giải tích

 

 

9460103

Phương trình vi phân và tích phân

 

 

9460104

Đại số và lý thuyết số

 

 

9460105

Hình học và tôpô

 

 

9460106

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

 

 

9460108

Khoa học dữ liệu

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

9460110

Cơ sở toán học cho tin học

 

 

9460112

Toán ứng dụng

 

 

9460117

Toán tin

 

 

94602

Thống kê

 

 

9460201

Thống kê

 

 

94690

Khác

 

 

948

Máy tính và công nghệ thông tin

 

 

94801

Máy tính

 

 

9480101

Khoa học máy tính

 

 

9480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 

 

9480103

Kỹ thuật phần mềm

 

 

9480104

Hệ thống thông tin

 

 

9480106

Kỹ thuật máy tính

 

 

9480107

Trí tuệ nhân tạo

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

94802

Công nghệ thông tin

 

 

9480201

Công nghệ thông tin

 

 

9480202

An toàn thông tin

 

 

94890

Khác

 

 

951

Công nghệ kỹ thuật

 

 

95106

Quản lý công nghiệp

 

 

9510601

Quản lý công nghiệp

 

 

9510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

 

95190

Khác

 

 

952

Kỹ thuật

 

 

95201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

 

 

9520101

Cơ kỹ thuật

 

 

9520103

Kỹ thuật cơ khí

 

 

9520114

Kỹ thuật cơ điện tử

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

9520115

Kỹ thuật nhiệt

 

 

9520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

 

 

9520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 

 

9520121

Kỹ thuật không gian

 

 

9520122

Kỹ thuật tàu thủy

 

 

9520130

Kỹ thuật ô tô

 

 

9520137

Kỹ thuật in

 

 

9520138

Kỹ thuật hàng hải

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

95202

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

9520201

Kỹ thuật điện

 

 

9520203

Kỹ thuật điện tử

 

 

9520204

Kỹ thuật rađa - dẫn đường

 

 

9520208

Kỹ thuật viễn thông

 

 

9520209

Kỹ thuật mật mã

 

 

9520212

Kỹ thuật y sinh

 

 

9520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

95203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

 

9520301

Kỹ thuật hóa học

 

 

9520305

Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu

 

 

9520309

Kỹ thuật vật liệu

 

 

9520320

Kỹ thuật môi trường

 

 

95204

Vật lý kỹ thuật

 

 

9520401

Vật lý kỹ thuật

 

 

9520402

Kỹ thuật hạt nhân

 

 

95205

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

 

9520501

Kỹ thuật địa chất

 

 

9520502

Kỹ thuật địa vật lý

 

 

9520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

 

 

95206

Kỹ thuật mỏ

 

 

9520602

Kỹ thuật thăm dò và khảo sát

 

 

9520603

Khai thác mỏ

 

 

9520604

Kỹ thuật dầu khí

 

 

9520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

 

 

95290

Khác

 

 

954

Sản xuất và chế biến

 

 

95401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

 

 

9540101

Công nghệ thực phẩm

 

 

9540104

Công nghệ sau thu hoạch

 

 

9540105

Công nghệ chế biến thủy sản

 

 

95402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

 

 

9540203

Công nghệ vật liệu dệt, may

 

 

9540204

Công nghệ dệt, may

 

 

95490

Khác

 

 

9549001

Kỹ thuật chế biến lâm sản

 

 

958

Kiến trúc và xây dựng

 

 

95801

Kiến trúc và quy hoạch

 

 

9580101

Kiến trúc

 

 

9580105

Quy hoạch vùng và đô thị

 

 

9580106

Quản lý đô thị và công trình

 

 

95802

Xây dựng

 

 

9580201

Kỹ thuật xây dựng

 

 

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

 

 

9580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

 

 

9580204

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

 

 

9580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

9580206

Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

 

 

9580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

 

9580211

Địa kỹ thuật xây dựng

 

 

9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

9580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

 

 

95803

Quản lý xây dựng

 

 

9580302

Quản lý xây dựng

 

 

95890

Khác

 

 

962

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

 

96201

Nông nghiệp

 

 

9620103

Khoa học đất

 

 

9620105

Chăn nuôi

 

 

9620107

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

 

 

9620108

Di truyền và chọn giống vật nuôi

 

 

9620110

Khoa học cây trồng

 

 

9620111

Di truyền và chọn giống cây trồng

 

 

9620112

Bảo vệ thực vật

 

 

9620115

Kinh tế nông nghiệp

 

 

9620116

Phát triển nông thôn

 

 

96202

Lâm nghiệp

 

 

9620205

Lâm sinh

 

 

9620207

Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp

 

 

9620208

Điều tra và quy hoạch rừng

 

 

9620211

Quản lý tài nguyên rừng

 

 

96203

Thủy sản

 

 

9620301

Nuôi trồng thủy sản

 

 

9620302

Bệnh học thủy sản

 

 

9620304

Khai thác thủy sản

 

 

9620305

Quản lý thủy sản

 

 

96290

Khác

 

 

964

Thú y

 

 

96401

Thú y

 

 

9640101

Thú y

 

 

9640102

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

 

 

9640104

Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y

 

 

9640106

Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc

 

 

9640108

Dịch tễ học thú y

 

 

96490

Khác

 

 

972

Sức khỏe

 

 

97201

Y học

 

 

9720101

Khoa học y sinh

 

 

9720102

Gây mê hồi sức

 

 

9720103

Hồi sức cấp cứu và chống độc

 

 

9720104

Ngoại khoa

 

 

9720105

Sản phụ khoa

 

 

9720106

Nhi khoa

 

 

9720107

Nội khoa

 

 

9720108

Ung thư

 

 

9720109

Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

 

 

9720110

Y học dự phòng

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 9720163)

9720111

Điện quang và Y học hạt nhân

 

 

9720115

Y học cổ truyền

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 9720113)

9720117

Dịch tễ học

 

 

9720118

Dược lý và độc chất

 

 

9720119

Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ

 

 

9720155

Tai - Mũi - Họng

 

 

9720157

Nhãn khoa

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa tên ngành (tên cũ là Mắt (nhãn khoa))

9720158

Khoa học thần kinh

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 9720159)

97202

Dược học

 

 

9720202

Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

 

 

9720203

Hóa dược

 

 

9720205

Dược lý và dược lâm sàng

 

 

9720206

Dược liệu - Dược học cổ truyền

 

 

9720208

Hóa sinh dược

 

 

9720210

Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

 

 

9720212

Tổ chức quản lý dược

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 6272041)

97203

Điều dưỡng, hộ sinh

 

 

9720301

Điều dưỡng

 

 

9720302

Hộ sinh

 

 

97204

Dinh dưỡng

 

 

9720401

Dinh dưỡng

 

 

97205

Răng - Hàm - Mặt

 

 

9720501

Răng - Hàm - Mặt

 

 

97206

Kỹ thuật Y học

 

 

9720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

 

9720602

Kỹ thuật hình ảnh y học

 

 

9720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

 

 

97207

Y tế công cộng

 

 

9720701

Y tế công cộng

 

 

97208

Quản lý Y tế

 

 

9720801

Quản lý y tế

 

 

9720802

Quản lý bệnh viện

 

 

97290

Khác

 

 

976

Dịch vụ xã hội

 

 

97601

Công tác xã hội

 

 

9760101

Công tác xã hội

 

 

97690

Khác

 

 

981

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

98101

Du lịch

 

 

9810101

Du lịch

 

 

98190

Khác

 

 

984

Dịch vụ vận tải

 

 

98401

Khai thác vận tải

 

 

9840103

Tổ chức và quản lý vận tải

 

 

9840106

Khoa học hàng hải

 

 

98490

Khác

 

 

985

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

 

98501

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

9850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

9850103

Quản lý đất đai

 

 

98590

Khác

 

 

986

An ninh - Quốc phòng

 

 

98601

An ninh và trật tự xã hội

 

 

9860101

Trinh sát an ninh

 

 

9860102

Trinh sát cảnh sát

 

 

9860103

Trinh sát kỹ thuật

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

9860104

Điều tra hình sự

 

 

9860107

Kỹ thuật Công an nhân dân

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Bổ sung ngành mới

9860108

Kỹ thuật hình sự

 

 

9860109

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

 

 

9860110

Quản lý trật tự an toàn giao thông

 

 

9860111

Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

 

 

9860112

Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân

 

 

9860113

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

 

 

9860116

Hậu cần công an nhân dân

 

 

9860117

Tình báo an ninh

 

 

98602

Quân sự

 

 

9860209

Lịch sử nghệ thuật quân sự

 

 

9860210

Chiến lược quân sự

 

 

9860211

Chiến lược quốc phòng

 

 

9860212

Nghệ thuật chiến dịch

 

 

9860213

Chiến thuật

 

 

9860214

Biên phòng

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022

Sửa mã ngành (mã cũ là 9860215)

9860216

Quản lý biên giới và cửa khẩu

 

 

9860217

Tình báo quân sự

 

 

9860218

Hậu cần quân sự

 

 

9860220

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật

 

 

9860221

Trinh sát quân sự

 

 

98690

Khác

 

 

990

Khác

 

 

CÁC TIN KHÁC