Quyết định số 1364/QĐ-KHLN về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2023

Cập nhật lúc 2023-12-25 17:00:00

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc già Hà Nội về việc đổi tên Khoa Sau đại học thành Khoa Các khoa học liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/3/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội banh hành Quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Các khoa học liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Hướng dẫn số 556/HD-ĐHQGHN ngày 27/02/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 4933/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2023 của Khoa Các khoa học liên ngành;
Căn cứ kết quả thi của các thí sinh trong kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 tại Khoa Các khoa học liên ngành;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 28 thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và 10 thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023 tại Khoa Các khoa học liên ngành. Danh sách thí sinh trúng tuyển theo từng chuyên ngành đào tạo kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Các thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục nhập học theo quy định của Khoa Các khoa học liên ngành.
Điều 3. Trưởng các phòng chức năng và các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ nhiệm Khoa

(đã ký)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2023

  1. Trình độ thạc sĩ

STT

Họ và tên

Giới

tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Ghi chú

I.

Chuyên ngành Biến đổi khí hậu

1

Nguyễn Phương Anh

Nữ

29/04/1999

Hà Nội

 

2

Quản Văn Công

Nam

13/07/1998

Hà Nội

 

3

Nguyễn Thu Hương

Nữ

25/11/2000

Thành phố Hồ Chí Minh

 

4

Nguyễn Thị Kết

Nữ

16/10/1991

Tuyên Quang

 

5

Hồ Nhật Quang

Nam

15/12/1996

Hải Phòng

 

6

Bùi Thị Như Quỳnh

Nữ

30/09/1984

Nam Định

 

7

Hoàng Thị Phương Thảo

Nữ

08/03/1996

Hà Nội

 

8

Nguyễn Hoài Thu

Nữ

13/05/1999

Bắc Ninh

 

9

Bạch Hoàng Vinh

Nam

07/11/1992

Hà Nội

 

II.

Chuyên ngành Quản lí phát triển đô thị

10

Trần Tuấn Dũng

Nam

10/05/1998

Hà Nội

 

11

Nguyễn Đức Đạt

Nam

05/03/1998

Hải Phòng

 

12

Ngô An Hạ

Nam

26/12/1977

Long An

 

13

Hồ Quang Huy

Nam

01/12/1993

Hà Nội

 

14

Lê Thị Thanh Thư

Nữ

16/02/2000

Bắc Giang

 

15

Ngô Văn Tuấn

Nam

21/02/1989

Hà Nội

 

16

Nguyễn Thị Tuyết

Nữ

25/01/2001

Hà Nội

Xét tuyển

thẳng

III.

Chuyên ngành Khoa học bền vững

17

Trần Minh Anh

Nữ

29/07/1997

Thái Nguyên

 

18

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nữ

30/03/2001

Thanh Hóa

 

19

Nguyễn Thị Thương Huyền

Nữ

06/10/1995

Quảng Ninh

 

20

Nguyễn Đỗ Khánh Linh

Nữ

11/04/2001

Tuyên Quang

 

21

Bùi Thị Lương

Nữ

16/01/1996

Bắc Giang

 

22

Ngô Thị Quyến

Nữ

28/10/1988

Thái Bình

 

IV.

Chuyên ngành Di sản học

23

Nguyễn Phương Anh

Nữ

18/12/1995

Hà Nội

 

24

Nguyễn Vũ Hải

Nam

31/07/1990

Hà Nội

 

25

Lê Thị Thúy Hằng

Nữ

24/04/1982

Thanh Hóa

 

26

Nguyễn Vũ Tú Hằng

Nữ

09/12/1989

Hà Nội

 

27

Phan Thị Hoàn

Nữ

02/03/2001

Vĩnh Phúc

 

28

Nguyễn Đức Thiện

Nam

29/04/1999

Phú Thọ

 

          Tổng số: 28 thí sinh./.

  1. Trình độ tiến sĩ

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Ghi chú

I.

Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

1

Trần Đức Hoàng

Nam

20/03/1994

Bắc Ninh

 

2

Bùi Huy Hợp

Nữ

13/02/1974

Hải Phòng

 

3

Nguyễn Tiến Mạnh

Nam

17/03/1980

Bắc Ninh

 

4

Cù Thị Sáng

Nữ

2/11/1976

Nam Định

 

5

Nguyễn Trọng Vân

Nam

1/1/1994

Bắc Giang

 

II.

Chuyên ngành Di sản học

6

Nguyễn Lê Duy

Nam

12/10/1982

Hà Nội

 

7

Ngô Ngân Hà

Nữ

20/07/1991

Phú Yên

 

8

Vũ Hiệp

Nam

12/10/1982

Hải Dương

 

9

Mạc Hiền Phát (Mo Xianfa)

Nam

27/10/1983

Trung Quốc

 

10

Chu Thị Thu Phương

Nữ

27/09/1974

Hà Nội

 

Tổng số: 10 thí sinh./.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

 

CÁC TIN KHÁC