Tin tức

Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2023 - 2024 Khoa Công nghiệp văn hoá và Di sản - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng ngày 18/7, lãnh đạo Khoa Công nghiệp văn hoá và Di sản cùng Ban Chấp hành Công đoàn Khoa đã phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết n...

Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2023 - 2024 Khoa Nghệ thuật và Thiết kế - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng ngày 17/7, lãnh đạo Khoa Nghệ thuật và Thiết kế cùng Ban Chấp hành Công đoàn Khoa đã phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2023-2024....

Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2023 - 2024 Khoa Kiến trúc, Đô thị và Khoa học bền vững - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng ngày 16/7, lãnh đạo Khoa Kiến trúc, Đô thị và Khoa học bền vững cùng Ban Chấp hành Công đoàn Khoa đã phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và t...
Sự kiện