Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

Cập nhật lúc 2023-05-05 09:48:13

THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

TẢI MẪU PHIẾU DỰ TUYỂN VÀ NỘP TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

 • Xét tuyển thẳng (dựa trên hồ sơ của thí sinh): đối với thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các 5 CTĐT của ĐHQGHN có trong Danh mục các ngành phù hợp
 • Xét tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ thí sinh và phỏng vấn thí sinh): đối với các thí sinh khác.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh phải có một trong các văn bằng sau đây:

Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các nhóm ngành, ngành đúng và phù hợp với chuyên ngành Quản lí phát triển đô thị, bao gồm:
 • Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng (75101)
 • Kiến trúc và quy hoạch (75801)
 • Quản lý xây dựng (75803)
 • Xây dựng (75802)
 • Lâm nghiệp đô thị (7620202)
 • Mỹ thuật đô thị (7210110)
Có bằng tốt nghiệp đại học các nhóm ngành, ngành khác dưới đây đã học bổ sung kiến thức để có trình độ phù hợp với chuyên ngành Quản lí phát triển đô thị, bao gồm:
 • Quản lý tài nguyên và môi trường (78501)
 • Quản lý nhà nước (7310205)
 • Quản trị – Quản lý (73404)
 • Luật (73801)
 • Kinh tế học (73101)
 • Quản lý văn hóa (7229042)
 • Quản lý công nghiệp (75107)
 • Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa (75205)
 • Xã hội học và Nhân học (73103)
 • Địa chất học (7440201)
 • Địa lý tự nhiên (7440217)
 • Khoa học môi trường (74403)
 • Công nghệ thông tin (74802)
 • Địa lý học (73105)
 • Báo chí và truyền thông (73201)
 • Kinh doanh (73401)
 • Thống kê (74602)
 • Bản đồ học (7440212)
 • Khác: 73490 (thuộc nhóm ngành Kinh doanh và quản lý)
 • Khác: 75890 (thuộc nhóm ngành Kiến trúc và xây dựng)
 • Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (73402)
 • Phát triển nông thôn (7620116)
 • Công tác xã hội (77601)
 • Máy tính (74801)

 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC

Có 07 học phần tương ứng 21 tín chỉ cần học bổ sung được liệt kê trong bảng 1 dưới đây:

Bảng 1. Danh mục các học phần học bổ sung kiến thức cho chương trình đào tạo

 
STT Tên môn Số tín chỉ Cơ sở đào tạo tương ứng
1 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị 03 Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng của Đại học Bách Khoa – Thành phố Hồ Chí Minh
2 Quản lý đô thị & chính sách đô thị 03 Ngành Quy hoạch vùng và đô thị, Đại học Xây dựng Hà Nội
3 Qui trình & phương pháp lập quy hoạch 03 Ngành Quy hoạch vùng và đô thị, Đại học Xây dựng Hà Nội
4 Quy hoạch phát triển đô thị bền vững 03 Ngành Quy hoạch vùng và đô thị của Đại học Kiến trúc Hà Nội
5 Vật liệu kết cấu đô thị 03 Ngành Quy hoạch vùng và đô thị, Đại học Xây dựng Hà Nội
6 Quản lí hạ tầng kỹ thuật đô thị 03 Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng của Đại học Bách Khoa – Thành phố Hồ Chí Minh
7 Phong thủy kiến trúc cơ bản 03 Đại học Xây dựng Hà Nội

Đối tượng học bổ sung kiến thức được quy định trong Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN. Cụ thể như sau:

Về văn bằng: Thí sinh cần đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng và phù hợp với chuyên ngành Quản lí phát triển đô thị không phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học.

– Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với chuyên ngành quản lí phát triển đô thị phải học bổ sung kiến thức với 7 học phần tương ứng 21 tín chỉ nêu trên.

– Người có bằng tốt nghiệp đại học trong bảng điểm đã có học phần nào trùng hoặc tương đương sẽ được xem xét để miễn học bổ sung học phần đó.

Chi tiết về việc bổ sung kiến thức sẽ được tư vấn tới thí sinh khi nhận được thông tin đăng kí dự thi.

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Chương trình không yêu cầu bắt buộc về kinh nghiệm công tác.

VỀ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài phù hợp với yêu cầu của CTĐT thạc sĩ;

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

- Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của CTĐT thạc sĩ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 3 và Phụ lục 4), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

*Chú ý: Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XEM TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2023 XEM TẠI ĐÂY

CÁC TIN KHÁC